Aktualności
 • 21-05-2020 r.
  OŚ Mogilnie – nowy ciąg
  Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie (woj. kujawsko - pomorskie) prowadzone są prace związane z przebudową i rozbudową obiektu.
  11-05-2020 r.
  OŚ Łomża – prace zbrojarskie
  Obecnie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży prowadzone są roboty zbrojarskie i ciesielskie związane z wykonaniem płyty dennej zbiornika retencyjnego.
  17-04-2020 r.
  OŚ Grodzisk Maz – I etap na ukończeniu
  Na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na ukończeniu są roboty związane z realizacją nowego reaktora biologicznego RBF.
 • 07-04-2020 r.
  OŚ Elbląg – podpisanie umowy
  W dniu 07.04.2020 Instal Warszawa S.A. podpisał korespondencyjnie z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu umowę na realizację zadania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU.
  31-03-2020 r.
  OŚ Białobrzegi – prace fundamentowe
  Na budowie związanej z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej trwają prace fundamentowe pod nowe obiekty.
  11-03-2020 r.
  OŚ w Dęblinie – końcowe prace
  Trwają końcowe prace związane z Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie. Trwa rozruch technologiczny I ciągu oczyszczalni.
 • 28-02-2020 r.
  Specjalistyczna Stacja w Markach zaprojektowana
  W ramach kontraktu „Zadanie 3 - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” w 2019 roku trwały prace koncepcyjne i projektowe dot. budowy obiektów dla potrzeb stacji obsługi samochodu specjalistycznego.
  12-02-2020 r.
  OŚ Pińczów – koniec prac
  W dniu 31.01.2020 oficjalnie zakończono prace związane z Rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Pińczowie poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego.
  31-01-2020 r.
  OŚ Łomża – podpisanie umowy
  W dniu 31.01.2020 Instal Warszawa S.A. w konsorcjum z Eko-Partnerzy Sp. z o.o. podpisali z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży umowę na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies