Aktualności
 • 13-02-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - pora na dach
  Mimo pory zimowej, wyścig z czasem na budowie silosu cukru w Chełmży trwa.
  07-02-2019 r.
  ZUO Kwidzyn – podpisanie umowy
  W dniu 07.02.2019 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej koło Kwidzynia oraz Instal Warszawa S.A. podpisali umowę na realizację kontraktu pn. Budowa nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej w ramach Projektu „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  30-01-2019 r.
  ZUOS Tczew – konstrukcja hali
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie kończą się prace związane z główną konstrukcją hali kompostowania odpadów.
 • 22-01-2019 r.
  OŚ Dęblin – montaż suszarni
  Na budowie oczyszczalni ścieków w Dęblinie sukcesywnie realizujemy założenia na rok 2019.
  10-01-2019 r.
  OŚ Pińczów - rozruch reaktora
  Zakończono prace montażowe i wyposażenia technologicznego na reaktorze wielofunkcyjnym. Obecnie trwa rozruch reaktora po modernizacji.
  20-12-2018 r.
  OŚ Jaworzno – trwają prace
  W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” aktualnie wykonywana jest wymiana sieci wodociągowej.
 • 12-12-2018 r.
  SUW Wieliszew – umowa podpisana
  INSTAL WARSZAWA S.A. w konsorcjum z SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję pn. Zadanie III.9 „Modernizacja Zakładu Północnego - Etap II.B”, w której Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla m.st. Warszawy S.A.
  11-12-2018 r.
  Powiśle II - podpisana umowa
  W dniu dzisiejszym, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji dla m.st. Warszawy S.A. a INSTAL WARSZAWA S.A., została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  29-11-2018 r.
  OS Chynów – postęp prac
  Ostatnie tygodnie na budowie Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach koło Chynowa związane były z zakończeniem budowy reaktora biologicznego i pomyślnym przeprowadzeniem próby szczelności.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies