Aktualności
 • 18-07-2019 r.
  OŚ Tczew – na finiszu
  Zakończone zostały roboty budowlano-montażowe na przepompowni Czatkowy, kompostowni, budynku kraty gęstej, budynku separatora piasku i stacji dmuchaw. Na ukończeniu jest montaż nowych instalacji elektroenergetycznych oraz AKPiA, oświetlenia, inst. odgromowej.
  01-07-2019 r.
  OŚ Pińczów – Nowy reaktor już pracuje
  W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie zakończono modernizację pierwszego reaktora wielofunkcyjnego. Od stycznia br. po przeprowadzonych testach i rozruchach mechanicznych i technologicznych na reaktor został skierowany cały strumień ścieków dopływających do oczyszczalni. Wszystkie wymagane wielkości wskaźników ścieków oczyszczonych zostały osiągnięte. Do eksploatacji został również oddany budynek krat wraz z piaskownikiem.
  24-06-2019 r.
  OŚ Jaworzno – postęp prac
  W ramach modernizacji oczyszczalni Ścieków Jaworzno Dąb etap II trwają prace budowlano remontowe i technologiczne. Zakończono wymianę kanalizacji zewnętrznej i wodociągu.
 • 14-06-2019 r.
  Rozpoczynamy modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym (Grodzisk Maz.)
  W dniu 14.06.2019 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na realizację zadania: Budowa reaktora biologicznego , przebudowa istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacja pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
  10-06-2019 r.
  Pompownia Moczydło – zakończenie prac montażowych
  Na pompowni ścieków Moczydło w Warszawie zakończono wszystkie prace związane z montażem instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz prace związane z wykończeniem budynku.
  31-05-2019 r.
  ZUOS Tczew – hala stabilizatu skończona
  W dniu dzisiejszym podpisany został protokół odbioru końcowego dla budowy hali stabilizatu wraz z urządzeniami do dezodoryzacji złowonnego powietrza. Rozruch urządzeń odbył się pozytywnie oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
 • 21-05-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - zakończono montaż estakady
  Jednym z najważniejszych zakończonych etapów robót jest montaż estakady na wysokości 54,00 m. Do tego celu wykorzystany został dźwig o udźwigu 750 T. Prace związane z posadowieniem tych elementów trwały 3 dni.
  16-05-2019 r.
  OŚ w Dęblinie – info z frontu robót
  W ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie realizowane są prace technologiczne, drogowe, wykończeniowe, konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne i AKPiA.
  06-05-2019 r.
  OŚ Józefów – trwają rozruchy
  Zgodnie z wymaganiami kontraktowymi budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie zakończyła się w zeszłym roku. Uzyskano również pozwolenia na użytkowanie.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies