Aktualności
 • 14-08-2019 r.
  OŚ w Dęblinie – prace na wszystkich frontach
  W ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie realizowane są prace na wszystkich frontach - roboty technologiczne, drogowe, wykończeniowe, konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne i AKPiA.
  08-08-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - zakończony
  W lipcu zakończono prace związane z budową silosu na cukier na Nordzucker Polska w Chełmży.
  31-07-2019 r.
  Oczyszczalnia w Nowej Wsi Ełckiej zostanie zmodernizowana
  W dniu 31.07.2019 Instal Warszawa podpisał z PWiK w Ełku umowę na realizację zadania: Przebudowa technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.
 • 23-07-2019 r.
  Rusza rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie
  W dniu 23.07.2019 w Mogilnie (woj. Kujawsko- pomorskie) Instal Warszawa podpisał z Gminą Mogilno umowę na realizację zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie.
  18-07-2019 r.
  OŚ Tczew – na finiszu
  Zakończone zostały roboty budowlano-montażowe na przepompowni Czatkowy, kompostowni, budynku kraty gęstej, budynku separatora piasku i stacji dmuchaw. Na ukończeniu jest montaż nowych instalacji elektroenergetycznych oraz AKPiA, oświetlenia, inst. odgromowej.
  01-07-2019 r.
  OŚ Pińczów – Nowy reaktor już pracuje
  W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie zakończono modernizację pierwszego reaktora wielofunkcyjnego. Od stycznia br. po przeprowadzonych testach i rozruchach mechanicznych i technologicznych na reaktor został skierowany cały strumień ścieków dopływających do oczyszczalni. Wszystkie wymagane wielkości wskaźników ścieków oczyszczonych zostały osiągnięte. Do eksploatacji został również oddany budynek krat wraz z piaskownikiem.
 • 24-06-2019 r.
  OŚ Jaworzno – postęp prac
  W ramach modernizacji oczyszczalni Ścieków Jaworzno Dąb etap II trwają prace budowlano remontowe i technologiczne. Zakończono wymianę kanalizacji zewnętrznej i wodociągu.
  14-06-2019 r.
  Rozpoczynamy modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym (Grodzisk Maz.)
  W dniu 14.06.2019 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na realizację zadania: Budowa reaktora biologicznego , przebudowa istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacja pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
  10-06-2019 r.
  Pompownia Moczydło – zakończenie prac montażowych
  Na pompowni ścieków Moczydło w Warszawie zakończono wszystkie prace związane z montażem instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz prace związane z wykończeniem budynku.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies