Aktualności
 • 27-04-2015 r.
  Uroczyste otwarcie RIPOK w Zawierciu
  W dniu 27.04.2015 r. na składowisku odpadów w Zawierciu przy ulicy Podmiejskiej dokonano uroczystego otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie pierwszym.
  22-04-2015 r.
  Zakończona modernizacja przepompowni ścieków Saska Kępa w Warszawie
  W dniu 21.04.2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie protokołu odbioru ostatecznego dla zadania: Modernizacja przepompowni Saska Kępa I – S2” realizowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.
  08-04-2015 r.
  Odbiory robót budowlanych przy Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin zakończone
  W marcu zakończono odbiory robót budowlanych przy rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin.
 • 26-03-2015 r.
  Podpisano protokół końcowy dla rozbudowy OŚ w Bartkowie
  W dniu 26.03.15 uroczyście podpisano protokół końcowy dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie – III etap między Zamawiającym - Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. a Wykonawcą - Instal Warszawa S.A.
  26-03-2015 r.
  Zgodnie z planem trwają prace żelbetowe z ZUO Siedlce
  Zgodnie z planem w okresie zimowym wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania polegającego na dostosowaniu instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).
  19-03-2015 r.
  EC Kozienice - Pierwszy ślizg silosu popiołów zakończony!
  Po 15 dniach nieprzerwanej pracy na terenie EC Kozienice zakończono prace związane z wykonaniem ścian pierwszego z trzech silosów na popiół w technologii deskowania ślizgowego.
 • 13-03-2015 r.
  Zakończono roboty w ramach rozbudowy ZZO w Hajnówce – trwają przygotowania do rozruchu
  Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce jest już na ukończeniu.
  06-03-2015 r.
  EC Kozienice - ruszyło wykonanie ścian pierwszego silosu popiołu metodą ślizgu
  Na terenie EC Kozienice ruszyły prace związane z wykonaniem ścian pierwszego z trzech silosów na popiół w technologii deskowania ślizgowego.
  12-02-2015 r.
  Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie, gm. Zagnańsk – efekt ekologiczny osiągnięty!
  Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wykonywane w ramach inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie – III etap, zostały zakończone w grudniu 2014 r. Rezultatem modernizacji i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków jest prawie dwukrotne zwiększenie jej przepustowości (z 1000 m3/d do 1700 m3/d) oraz zmodernizowanie jej pracy.