Wykonujemy instalacje technologiczne wraz z rozruchem. Bierzemy odpowiedzialność ...
  Instalacje technologiczne
Wykonujemy kompleksowo wszelkie instalacje sanitarne wraz z ich regulacją i uruchomieniem.
  Instalacje sanitarne
Oferujemy szeroki zakres produkcji konstrukcji stalowych i elementów wentylacji. Jesteśmy otwarci...
  Produkcja
INSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Siennicka 29
04-394 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000061686
NIP 527-00-08-600, Regon: 010340337
Wysokość Kapitału Zakładowego: 6 357 960,00 zł
Konto bankowe: mBank S.A.
27 1140 1010 0000 5198 5500 1001

Dział Ofertowania
tel.: 22 654 02 17
fax: 22 654 62 20
e-mail: dzial.ofertowania@instalwaw.com.pl


Biuro Zarządu - Sekretariat
tel.: 22 620 48 28
fax: 22 654 62 20
e-mail: dyrekcja@instalwaw.com.pl
office@instalwaw.com.pl


MAPA DOJAZDU


 Certyfikaty
   INSTAL WARSZAWA S.A.  ul. Siennicka 29  04-394 Warszawa, tel. (22) 6204828