Aktualności
 • 12-02-2015 r.
  Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie, gm. Zagnańsk – efekt ekologiczny osiągnięty!
  Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wykonywane w ramach inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie – III etap, zostały zakończone w grudniu 2014 r. Rezultatem modernizacji i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków jest prawie dwukrotne zwiększenie jej przepustowości (z 1000 m3/d do 1700 m3/d) oraz zmodernizowanie jej pracy.
  05-02-2015 r.
  Budowa SUW dla Elektrowni Opole – podpisana umowa
  W dniu 4 lutego 2015 r. konsorcjum firm: Seen Technologie, INSTAL WARSZAWA oraz ELEMONT Brzezie podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody dla Elektrowni Opole.
  29-01-2015 r.
  Oczyszczalnia ścieków w Morągu - prace przy suszarnia osadów dobiegają końca
  Trwają intensywne prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w gminie Morąg. Jednym z wykonywanych obiektów jest słoneczna suszarnia osadów ściekowych. Przewidywana jej wydajność wynosi 4000 ton osadów odwodnionych na rok.
 • 14-01-2015 r.
  Budowa oczyszczalni wód opadowych w Płocku – na ukończeniu główne prace żelbetowe na kanale spiralnym
  Inwestycja pn.: „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy” realizowana jest na podstawie umowy podpisanej we wrześniu 2013 r. Jej wartość wynosi ponad 16 mln zł netto.
  16-12-2014 r.
  Silosy popiołów w EC Kozienice pną się w górę
  Pierwszy silos popiołów w EC Kozienice o projektowanej pojemności 20 000m3 wszedł w fazę realizacji żelbetowej części podkomorowej. Wszystkie trzy zbiorniki posadowione są na wspólnym, wykonanym już fundamencie pierścieniowym. Ściany zewnętrzne każdego zbiornika będą wykonane w formie walca o średnicy zewnętrznej 26,40 m oraz wysokość około 66,00 m. Konstrukcja zbiorników części podkomorowej dla każdego zbiornika jest żelbetowa monolityczna o grubości 0,8 m wykonywana metodą żelbetów tradycyjnych, zaś część komorowa grubości 0,3 m wykonywana w ślizgu oraz sprężana kablami.
  11-12-2014 r.
  Trwają intensywne roboty na wielu frontach budowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji, w ramach rozbudowy ZZO w Hajnówce
  Została zakończona wymiana gruntów (zalegających odpadów). Większość robót sanitarnych zewnętrznych i robót elektrycznych została wykonana. Zostały wylane już ściany kompostowni – serca całego zakładu. Jeszcze w tym miesiącu obiekt zostanie przykryty i rozpocznie się montaż technologii. Pozostałe obiekty są również na ukończeniu.
 • 03-12-2014 r.
  Ruszył rozruch technologiczny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu
  Trwają intensywne prace przy realizacji zadania „Rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej”.
  02-12-2014 r.
  Stalowa wiata nad bioreaktorami w Wołominie stanie do końca roku
  Na terenie ZZO Wołomin trwają prace związane z montażem wiaty stalowej nad bioreaktorami. Kończymy też prace w budynku administracyjno-socjalnym. Dzięki sprzyjającej pogodzie również prace na nowej kwaterze składowiska odpadów zbliżają się do końca.
  03-11-2014 r.
  Prace nad rozbudową Z.Z.O. MZO Wołomin idą pełną parą
  Trwają intensywne prace przy realizacji zadania „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin”. Równolegle wykonywane są prace związane z realizacją nowej kwatery składowania odpadów, wiata biosuszenia i biostabilizacji, budynkiem
  administracyjno-socjalnym i płytą do kompostowania.