Aktualności
 • 03-11-2014 r.
  Prace nad rozbudową Z.Z.O. MZO Wołomin idą pełną parą
  Trwają intensywne prace przy realizacji zadania „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin”. Równolegle wykonywane są prace związane z realizacją nowej kwatery składowania odpadów, wiata biosuszenia i biostabilizacji, budynkiem<br/> administracyjno-socjalnym i płytą do kompostowania.
  23-10-2014 r.
  Kamień węgielny wmurowany pod budowę nowej oczyszczalni ścieków w gminie Morąg
  W Jędrychówku dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej oczyszczalni ścieków. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni jest największą dotychczasową inwestycją w spółce MPWiK w Morągu. Obszar jaki będzie obsługiwała oczyszczalnia to 19 miejscowości, w tym miasto Morąg. Przepustowość oczyszczalni to 32 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców), więc stopień skanalizowania gminy znacznie wzrośnie do aż 95,3%. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec marca 2015 roku i będzie ona kolejnym obiektem referencyjnym z zakresy gospodarki wodno-ściekowej dla firmy Instal.
  17-09-2014 r.
  Instal Warszawa buduje kompostownię w Siedlcach
  W dniu 17 września 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o. w Siedlcach, jako Zamawiającym, a Instal Warszawa S.A, jako wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowania instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)”.
 • 16-07-2014 r.
  Instal Warszawa buduje w Kozienicach
  Firma INSTAL WARSZAWA S.A. w konsorcjum z Energomar-Nord sp. z o. o. podpisała kontrakt na wykonanie kompleksowych robót konstrukcyjno – budowlanych i instalacyjnych dla zbiorników retencyjnych popiołu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz instalacją transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltra.
  11-07-2014 r.
  INSTAL WARSZAWA S.A. wśród laureatów konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii.
  Opracowana przez firmę technologia - INSTAL AIRECO została zakwalifikowana do grona 14 najbardziej innowacyjnych, prośrodowiskowych polskich rozwiązań wybranych w 2014r.
  22-05-2014 r.
  Zawarta umowa na Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce
  W dniu 22 maja 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, jako Zamawiającym, a Instal Warszawa S.A, jako wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji funkcjonujących w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.”
 • 20-03-2014 r.
  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg
  W dniu 20.03.2014 została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu, jako Zamawiającym, a Konsorcjum Wykonawców, Lider - Instal Warszawa S.A., Partner - Seen Technologie Sp. z o.o., na wykonanie zadania inwestycyjnego pt: "Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg"
  19-03-2014 r.
  Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu
  W dniu 19.03.2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, jako Zamawiającym, a Instal Warszawa S.A, jako wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: "Rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej"
  24-02-2014 r.
  Porządkujemy Wołomin – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
  W dniu 24 lutego 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy MZO w Wołominie sp. z o.o. a Instal Warszawa S.A, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZO WOŁOMIN”.