Aktualności
 • 08-06-2015 r.
  EC Kozienice - ślizgamy się dalej!
  Zakończył się kolejny etap prac związanych z budową trzech silosów na popiół w Elektrowni Kozienice.
  01-06-2015 r.
  INSTALAIRECO na targach WOD-KAN w Bydgoszczy
  W dniach 26 – 28.05.2015 jak co roku w Bydgoszczy odbyły się targi WOD-KAN.
  20-05-2015 r.
  Będziemy modernizować St. Pomp Kanałowych „Powiśle”
  W dniu 20.05.2015 konsorcjum INSTAL WARSZAWA S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. o.o. podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na realizację:
 • 14-05-2015 r.
  Trwa rozruch oczyszczalni ścieków w Jędrychówku
  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dobiega końca. Przepustowość oczyszczalni to 32 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).
  27-04-2015 r.
  Uroczyste otwarcie RIPOK w Zawierciu
  W dniu 27.04.2015 r. na składowisku odpadów w Zawierciu przy ulicy Podmiejskiej dokonano uroczystego otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie pierwszym.
  22-04-2015 r.
  Zakończona modernizacja przepompowni ścieków Saska Kępa w Warszawie
  W dniu 21.04.2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie protokołu odbioru ostatecznego dla zadania: Modernizacja przepompowni Saska Kępa I – S2” realizowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.
 • 08-04-2015 r.
  Odbiory robót budowlanych przy Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin zakończone
  W marcu zakończono odbiory robót budowlanych przy rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin.
  26-03-2015 r.
  Podpisano protokół końcowy dla rozbudowy OŚ w Bartkowie
  W dniu 26.03.15 uroczyście podpisano protokół końcowy dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie – III etap między Zamawiającym - Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. a Wykonawcą - Instal Warszawa S.A.
  26-03-2015 r.
  Zgodnie z planem trwają prace żelbetowe z ZUO Siedlce
  Zgodnie z planem w okresie zimowym wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania polegającego na dostosowaniu instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).