Wykonujemy instalacje technologiczne wraz z rozruchem. Bierzemy odpowiedzialność ...
  Instalacje technologiczne
Wykonujemy kompleksowo wszelkie instalacje sanitarne wraz z ich regulacją i uruchomieniem.
  Instalacje sanitarne
Oferujemy szeroki zakres produkcji konstrukcji stalowych i elementów wentylacji. Jesteśmy otwarci...
  Produkcja
ORBIS S.A.
Obiekt Zleceniodawca Termin realizacji Przedmiot umowy
2010 rok
Kanalizacja sanitarna gm. Dobre URZAD GMINY DOBRE 05-307 Dobre ul. T. Kosciuszki 1 08.2010 w toku Budowa kanalizacji sanitarnej z podłaczeniami kanał sanitarny D, E, F wraz z kanałami bocznymi Dobre ul. Poniatowskiego, ul. Laszczki, ul. Przemysłowa.
Oczyszczalnia scieków i kanalizacja sanitarna gm. Baranowo GMINA BARANOWO 06-320 Baranowo Plac Trzydziestolecia 7 07.2010 w toku Rozbudowa i modernizaja oczyszczalni scieków w miejscowosci Baranowo i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Baranowo, Orzoł, Budne-Sowieta, Czerwinskie, Oborczyska, Czarnotrzew, Lipowy Las, Orzołek
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 - 4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac" Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci 00-834 Warszawa ul. Panska 81/83 07.2010 w toku Badania nad dezaktywacja grzybów i bakterii z wdrożeniem.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 - 4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac" Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci 00-834 Warszawa ul. Panska 81/83 07.2010 w toku Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w basenach zwierzecych.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 - 4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac" Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci 00-834 Warszawa ul. Panska 81/83 07.2010 w toku Opracowanie i wprowadzenie na rynek systemu wentylacji multistrefowej.
Oczyszczalnia scieków i kanalizacja sanitarna gm. Rusinów GMINA RUSINÓW 26-411 Rusinów ul. Żeromskiego 4 05.2010 w toku Budowa sieci kanalizacyjnej w Rusinowie
Kanalizacja sanitarna gm. Krasocin GMINA KRASOCIN 29-105 Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1 03.2010 w toku Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy
Zespół basenów z kryta pływalnia w Braniewie Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 8 03.2010 w toku Wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z instalacja zasilania, automatyki dla urzadzen stacji uzdatniania i atrakcji basenowych.
Pływalnia sportowa w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporet Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 8 03.2010 w toku Wykonanie instalacji uzdatniania wody: dostawa, montaż rozruch urzadzen, komplet wyposażenia.
Pawilon Chirurgii dla potrzeb N.Z.O.Z. Endoterapia w Warszawie TEHAND Sp. z o.o. 20-551 Warszawa ul. Herbowa 4 03.2010 w toku Wykonanie instalacji wentylacji.
Kompleks sportowo-rekreacyjny Termy Maltanskie w Poznaniu ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. 88-100 Inowrocław Jacewo 76 03.2010 w toku Wykonanie elementów do zabetonowania w czesci niecek basenowych.
Przepompownia II st. w Zakładzie Wodociagu Północnego w Wieliszewie SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 04-394 Warszawa ul. Siennicka 29 02.2010 w toku Wykonanie robót montażowych w zakresie technologii i wentylacji dla potrzeb modernizacji pompowni.
Kanalizacja sanitarna gm. Daleszyce GMINA DALESZYCE 26-021 Daleszyce Plac Staszica 09 02.2010 w toku Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami i pompowniami scieków dla miejscowosci Suków, Gm. Daleszyce - etap I
Baza Paliw nr 10 w Kawicach Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. 09-407 Płock ul. Otolinska 21 01.2010 06.2010 Wykonanie instalacji p.poż. frontu kolejowego w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa i rozbudowa instalacji p.poz."
2009 rok
Baza Paliw nr 13 w Zawadówce NAFTOSERWIS Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 53 11.2009 w toku Wykonanie instalacji zraszaczowej.
Pływalnia wielozadaniowa dla Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie P.R.I. POL-AQUA S.A. 05-500 Piaseczno ul. Dworska 1 Oddział Generalnego Wykonawstwa 80-846 Gdansk ul. Na Piaskach 10 11.2009 w toku Kompleksowe wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z atrakcjami wodnymi i wyposażeniem.
Centrum- Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie P.R.I. POL-AQUA S.A. 05-500 Piaseczno ul. Dworska 1 Oddział Generalnego Wykonawstwa 80-846 Gdansk ul. Na Piaskach 10 11.2009 w toku Kompleksowe wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z atrakcjami wodnymi i wyposażeniem.
Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie Przemysłowe Centrum Optyki S.A. 03-982 Warszawa ul. Jana Nowaka Jezioranskiego 28 11.2009 w toku Wykonanie zmian w instalacji wentylacji i instalacji chłodzenia w pomieszczeniu napylarek.
Regionalne Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. 02-676 Warszawa ul. Postepu 5a 11.2009 w toku Kompleksowe wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej dla basenu sportowego, rekreacyjnego, do nauki pływania, zjeżdżalni wodnej, brodzika, wanny z hydromasażem i basenu schładzajacego wraz z urzadzeniami.
Zakład Wodociagu Północnego w Wieliszewie MOSTOSTAL-WARSZAWA S.A. 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 11A 11.2009 w toku Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji osuszania powietrza w budynku flotacji cisnieniowej.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 - 4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac" Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci 00-834 Warszawa ul. Panska 81/83 11.2009 w toku Badania nad usuwaniem zwiazków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, usługowo-biurowy z garażem podziemnym przy ul. Siennej w Warszawie Spółdzielnia Mieszkaniowa STARÓWKA 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa 46/48 10.2009 w toku Wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z rozruchem.
Kryta pływalnia w Nakle nad Notecia Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "LECH" Sp. z o.o. 85-833 Bydgoszcz ul. Smolenska 1 10.2009 w toku Wykonanie instalacji technologii basenowej z urzadzeniami basenu pływackiego, basenu rekreacyjnego i wanny z hydromasażem.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 - 4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac" Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci 00-834 Warszawa ul. Panska 81/83 10.2009 w toku Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem.
Baza Paliw nr 13 w Zawadówce NAFTOSERWIS Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 53 10.2009 11.2009 Wykonanie obwodowej sieci przeciwpożarowej i przekładki sieci wodociagowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa instalacji przeładunkowych gazu i instalacji przeciwpożarowych.
Kanalizacja sanitarna w m. Brzezie i Wawrzenczyce gm. Pawłów GMINA PAWŁÓW 27-225 Pawłów Pawłów 56a 10.2009 w toku Wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. całkowitej 20 km wraz z przepompowniami sieciowymi (6 szt.).
Kryta pływalnia przy ul. Lindego w Warszawie BUDIMEX-DROMEX S.A. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 09.2009 w toku Wykonanie orurowania niecki basenowej z rur PVC.
Obiekt Hotelowo-Szkoleniowy w Krubkach-Górkach Prof. Dr hab. Jerzy Modzelewski 09.2009 w toku Wykonanie instalacji uzdatniania wody: dostawa, montaż, uruchomienie instalacji uzdatniania wody basenowej, uzbrojenie i wyposażenie basenu.
Pompownia scieków PORABKA - BIS w Konstancinie Jeziornej P.R.I. POL-AQUA S.A. 05-500 Piaseczno ul. Dworska 1 09.2009 w toku Wykonanie części technologicznej, wentylacji, automatyki i instalacji elektrycznych.
Zakład Wodociagu Centralnego w Warszawie ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. 04-247 Warszawa ul. Chełmżyńska 25 09.2009 w toku Wykonanie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, osuszania i klimatyzacji dla Budynku Filtrów Weglowych.
Blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów ALSTOM POWER Sp. z o.o. Oddział w Elblagu 82-300 Elblag ul. Stoczniowa 2 07.2009 w toku Wyprodukowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji elementów systemu wentylacji i ogrzewania awaryjnego w Budynku Pompowni Wody Chłodzacej; wentylacji, ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego w Budynku Filtrów. Wyprodukowanie; wentylacji w Nawie elektrycznej Budynku Sorbentu oraz w Pylonie Wschodnim i Pylon Zachodnim.
Zakład Wodociagu Praskiego w Warszawie SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 04-394 Warszawa ul. Siennicka 29 07.2009 w toku Wykonanie modernizacji systemu neutralizacji chloru w budynku chlorowni.
Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie PCO Warszawa S.A. 03-982 Warszawa ul. Jana Nowaka Jezioranskiego 28 07.2009 w toku Wykonanie instalacji wody lodowej oraz instalacji elektrycznej dla wentylokonwektorów.
Kompleks Sportowy w Mogielnicy Zakład Budowlano-Drogowy ZAWAR Sp. z o.o 01-252 Warszawa ul. Przyce 17 08.2009 w toku Wykonanie i montaż technologii uzdatniania wody basenowej dla "Kompleksy Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy, ul. Przylesie 10a".
Kapielisko na HALI SZYMOSZKOWEJ w Zakopanem DORADO Sp. z o.o. 34-500 Zakopane Polana Szymoszkowa 2 05.2009 06.2009 Montaż pomp do atrakcji. Montaż pomp ciepła o łacznej mocy 1 MW.
Blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów ALSTOM POWER Sp. z o.o. Oddział w Elblagu 82-300 Elblag ul. Stoczniowa 2 04.2009 w toku Dostawa i montaż urzadzen sanitarnych w budynku
Zakład Wodociagu Północnego w Wieliszewie SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 04-394 Warszawa ul. Siennicka 29 03.2009 w toku Wykonanie wewnetrznych instalacji technologicznych oraz konstrukcji wsporczej dla Modernizacji Zakładu Wodociagu Północnego - flotacja cisnieniowa.
Mennica Metali Szlachetnych w Radzyminie MENNICA - METALE SZLACHETNE S.A. 00-958 Warszawa ul. Pereca 21 02.2009 w toku Wykonanie dokumentacji projektowej procesowej i wykonawczej instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o. oraz kotłowni dla Hali produkcyjnej z zapleczem socjalno biurowym oraz budynkiem biurowym.
Centrum Usługowo-Handlowe GALERIA JURAJSKA w Czestochowie. STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. B. Brechta 7 02.2009 w toku Dostawa i montaż instalacji awaryjnej odwodnienia dachu - Pluvia.
Zakład Wodociagu Centralnego w Warszawie SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 04-394 Warszawa ul. Siennicka 29 02.2009 w toku Wykonanie projektu technologicznego branży technologicznej w zakresie produkcji i dozowania ozonu.
Zakład Wodociagu Centralnego w Warszawie SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 04-394 Warszawa ul. Siennicka 29 02.2009 w toku Wykonanie rurociagów technologicznych, konstrukcji wsporczej, montaż urzadzeń technologicznych - ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym.
2008 rok
Szpital MEDICOVER w Warszawie, przy ul. Płaskowieckiej- Bis. WARBUD S.A. 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162A 11.2008 08.2009 Montaż regulatorów przepływu powietrza i wykonania brakujacych lub wykonanych niewłasciwie elementów instalacji wentylacji, dostawa brakujacych materiałów, np. kanałów prostokatnych i okragłych, kształtek, zawiesi systemowych, tłumików, nawiewników.
Oczyszczalnia Scieków CZAJKA w Warszawie WARBUD S.A. 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162A 10.2008 w toku Projekt, dostawa i montaż instalacji sanitarnych w obrebie działki STUOS w ramach Przedsiewziecia Inwestycyjnego pn. :"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Scieków CZAJKA (termiczna utylizacja osadów sciekowych)" w Warszawie.
Przepompownia P II w Warszawie - dzielnica Białołeka Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych "POLAQUA" S.A. 05-500 Piaseczno ul. Dworska 1 12.2008 09.2009 Wykonanie instalacji technologicznej, wentylacji, ogrzewania, elektrycznych, AKPiA oraz konstrukcji wydajnosc 144 l/s.
Fabryka FRITO LAY w Tomaszowie Mazowieckim ZUEBLIN Sp. z o.o. 60-164 Poznan ul. Ziebicka 35 10.2008 09.2009 Wykonanie instalacji wewnetrznych mechanicznych i sanitarnych: instalacje wodne, gazowe, kanalizacja bytowogospodarcza, odwodnienie dachu, instalacja c.o., c.t., klimatyzacja, chłód, wentylacja, kotłownia, zabezpieczenie p.poż., automatyka, projekty montażowe i warsztatowe oraz projekt powykonawczy.
Hangar nr 4 PLL LOT w Warszawie Zakład Remontowo - Budowlany Bogdan Frankowski S.A. 03-934 Warszawa ul. Wachocka 15a 10.2008 12.2008 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyka na potrzeby szatni w budynku przybudówki zachodniej Hangaru nr 4 w PLL LOT.
Hotel NOVOTEL w Warszawie ORBIS S.A. 00-028 Warszawa ul. Bracka 16 10.2008 12.2008 Remont instalacji hydrantowej polegajacy na usunieciu nieprawidłowych połaczen wystepujacych na instalacji hydrantowej.
Budynki biurowe RADWAR w Warszawie BUDIMEX-DROMEX S.A. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 09.2008 03.2009 Dostawa i montaż konstrukcji stalowych oraz zabezpieczenie wykopów pod szachty windowe w budynku A i B.
Hotel NOVOTEL w Warszawie ORBIS S.A. 00-028 Warszawa ul. Bracka 16 07.2008 w toku Wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji w Hotelu NOVOTEL.
Zakład Produkcji Etanolu w Goswinowicach k/Nysy PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa ul. Powazkowska 44c 05.2008 05.2009 Wykonanie montażu urzadzen z zakresu dostaw Inwestora oraz montaż rurociagów i armatury dla instalacji wyparnej, instalacji suszarni oraz instalacji granulacji. Próby szczelnosci, uruchamianie urzadzen; uczestnictwo odbiorach.
Zakład Wodociagu Północnego w Wieliszewie SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 04-394 Warszawa ul. Siennicka 29 04.2008 w toku Wykonanie instalacji wentylacji w chlorowni I stopnia.
METRO WARSZAWSKIE Wezeł Komunikacyjny MŁOCINY Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. 59-301 Lubin ul. M. Skłodowskiej Curie 76 06.2008 09.2008 Wykonanie kanału wentylacyjnego wraz z czerpnia, na wczesniej przygotowanej konstrukcji wsporczej na dachu budynku przesiadkowego.
METRO WARSZAWSKIE Wezeł Komunikacyjny MŁOCINY Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. 59-301 Lubin ul. M. Skłodowskiej Curie 76 04.2008 10.2008 Wykonanie instalacji wewnetrznych wodociagowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych i ogrzewania (c.o.), w obiektach nr 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7 (petla tramwajowa, budynek przesiadkowy, dworzec autobusowy z zadaszeniem oraz zadaszenie ciagów pieszych)
METRO WARSZAWSKIE Wezeł Komunikacyjny MŁOCINY Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. 59-301 Lubin ul. M. Skłodowskiej Curie 76 04.2008 10.2008 Wykonanie instalacji zewnetrznych wodociagowych, kanalizacyjnych i odwodnienia w rejonie petli tramwajowej z zadaszeniem i dyspozytornia ruchu, w rejonie obiektu nr 2 - budynek przesiadkowy oraz w rejonie obiektów nr 6 i 7 - zadaszenie ciagów pieszych oraz wykonanie przykanalików S2- SR2-P2, SR3-P3, SR1-P1 oraz studni DN 1400 do odprowadzania szlamów z separatora i wyprowadzenie odpowietrzen wentylacyjnych pompowni P1-1, P1-2, P2-1, P2-2 na budowie Wezła Komunikacyjnego "MŁOCINY" w Warszawie.
Kompleks Dydaktyczno-Sportowy w Kleszczowie POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. 00-950 Warszawa ul. Czackiego 15/17 03.2008 08.2009 Wykonanie kompleksowych robót sanitarnych instalacji wewnetrznych: wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej, uzdatniania wody basenowej, fontanny, c.o., c.t., dwóch kotłowni, pieciu wezłów cieplnych oraz zasilania wezłów cieplnych.
Blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów ALSTOM POWER Sp. z o.o. 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 12 03.2008 w toku Wykonanie instalacji wod-kan, p.poż., wody użytkowej, wody pitnej, kanalizacji przemysłowej i deszczowej.
Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie PCO Warszawa S.A. 04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 75 02.2008 06.2008 Wykonanie instalacji wewnetrznej ciepła technologicznego, instalacji spreżonego powietrza, instalacji wentylacji, instalacji c.o., instalacji wod-kan w budynku "E" oraz uzupełnienie instalacji spreżonego powietrza w budynku D i E.
Zakład Wodociagu PÓŁNOCNEGO w Wieliszewie MPWiK w m.st. Warszawie S.A.. 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5 02.2008 08.2008 Wykonanie modernizacji układu płukania filtrów pospiesznych powietrzem w zakresie zabudowy dmuchawy.
2007 rok
Pompownia P-2, przy ul. Głebockiej w Warszawie DOM DEVELOPMENT S.A. 00-078 Warszawa Pl. Piłsudskiego 3 11.2007 05.2009 Wykonanie pompowni P-2 w zakresie konstrukcji, technologii, automatyki, wentylacji i ogrzewania, wykonanie budynku pompowni P-2, instalacji elektrycznej w budynku pompowni, nadzór i odbiór techniczny, obsługa geodezyjna.
Drukarnia BAUER w Ciechanowie "INSTAL BIAŁYSTOK" S.A. 15-084 Białystok ul. E. Orzeszkowej 32 11.2007 11.2008 Wykonanie instalacji: orurowania technologicznego, sprężonego powietrza, wentylacji, chłodu, regeneracji toluenu oraz rozmieszczenie pomp próżniowych
Zakład Przyrodoleczniczy UZDROWISKO-HORYNIEC w Horyncu-Zdroju "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. 37-620 Horyniec-Zdrój ul. Sanatoryjna 3 11.2007 12.2007 Wykonanie i montaż zbiornika filtracyjnego i przelewowego PP oraz wykonanie montażu instalacji uzdatniania wody basenowej
Przychodnia Lekarska ENEL-MED. przy ul. Puławskiej w Warszawie Centrum medyczne ENEL-MED. S.A. 03-569 Warszawa ul. Gilarska 86c 11.2007 05.2008 Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyka i nawilżaniem, instalacji chłodniczej, wod-kan, instalacji odprowadzenia skroplin wraz z pomiarami i regulacja, izolacji p.poż. kanałów wentylacyjnych, roboty elektryczne i automatyka.
Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie Przemysłowe Centrum Optyki S.A. 04- 175 Warszawa ul. Ostrobramska 75 12.2007 07.2008 Wykonanie instalacji: wody lodowej, wewnetrznej gazu, spreżonego powietrza i p.poz. w budynku B oraz instalacji c.o., c.t., wody lodowej, wody zimnej, c.w., cyrkulacji i wodociagu p.poż. w łaczniku.
Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie Przemysłowe Centrum Optyki S.A. 04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 75 09.2007 07.2008 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku B.
Zespół Mieszkalno-Usługowy w Pruszkowie przy ul. Bolesława Prusa 35 STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. B. Brechta 7 07.2007 12.2008 Wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacja, wod-kan, kanalizacja deszczowa, c.o., wezeł cieplny.
Elektrociepłownia PATNÓW II w Koninie SNC-LAVALIN Sp. z o.o. 00-103 Warszawa ul. Królewska 16 07.2007 05.2008 Wykonanie rurociagów sprezonego powietrza.
Obiekt Szkoleniowo - Hotelowy w Krupkach - Górkach Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. 04-085 Warszawa ul. Korytnicka 28 05.2007 01.2007 Uzbrojenie dachu w czerpnie, wyrzutnie oraz montaż wentylatora dachowego dla okapu.
Budynek Przepompowni Saska Kepa II w Warszawie PIECOBIOGAZ S.A. 60-278 Poznan ul. Truskawiecka 11 04.2007 10.2007 Wykonanie, dostawa i montaż prefabrykatów wentylacyjnych z winiduru, kratek wentylacyjnych z winiduru, podstaw dachowych z winiduru i blachy kwasoodpornej.
Stacja Uzdatniania Wody na terenie Siedliska Fuleda w m. Fuleda gm. Giżycko FULEDA PARK Sp. z o.o. 00-353 Warszawa ul. Cicha 7 04.2007 05.2007 Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na terenie Siedliska Fuleda w m. Fuleda. Uruchomienie, nadzór techniczny w trakcie wstepnej eksploatacji, opracowanie instrukcji obsługi oraz szkolenie załogi.
Przepompownia Scieków P-1 na os. Nowy Wilanów w Warszawie COROL Sp. z o.o. Janikowo, ul. Gnieznienska 67/69 62-006 Kobylnica 06.2007 09.2007 Kompleksowy montaż tłoczni wraz z orurowaniem, udział w rozruchu technologicznym.
Centrum Hotelowo - Kongresowe "Lublin Plaza" w Lublinie STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. B.Brechta 7 05.2007 05.2007 Montaż okładzin ze stali nierdzewnej na słupach żelbetowych.
METRO WARSZAWSKIE Stacja A 21 i A 22 Tunel B 21, B 22 Mostostal Warszawa S.A. 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 11A 02.2007 09.2008 Tunel B21: kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji podstawowej + tłumiki, instalacji wod-kan oraz wodociagu p.poż. Stacja A21: kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, zamocowania wodociagu p.poż., wykonanie instalacji wentylacji lokalnej, ogrzewania, wentylacji podstawowej + tłumiki, klimatyzacji oraz przepompowni scieków. Tunel B22: kompleksowe wykonanie instalacji: wentylacji podstawowej + tłumiki, wodociagu p.poż., przepompowni scieków oraz technologii wod-kan. Stacja A22: kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji podstawowej + tłumiki, wentylacji lokalnej, ogrzewania, klimatyzacji, pompowni scieków oraz instalacji wod-kan i wodociagu p.poż.
METRO WARSZAWSKIE Tunel B 20 Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. 59-301 Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 04. 2007 04.2008 Tunel B20 (czesc zachodnia): wykonanie wodociagu p.poż. oraz pompowni scieków.
Jazz Club AKWARIUM w C.H. ZŁOTE TARASY w Warszawie SEEN Technologie Sp. z o.o. 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 04.2007 09.2007 Zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod agregat wody lodowej. Wykonanie instalacji: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, zewnetrznej chłodu oraz podłaczenie zasobnika ciepłej wody w zakresie hydraulicznym.
Przychodnia Lekarska ENEL MED. w C.H. ARKADIA Centrum medyczne ENEL-MED. S.A. Warszawa ul. Gilarska 86c 04.2007 05.2007 Modernizacja istniejacej centrali wentylacyjnej CV-A 4-1
Przychodnia Lekarska ENEL MED. w C.H. BLUE CITY ZECHIK Sp. z o.o. 03-994 Warszawa ul. Wal Miedzeszynski 647 04.2007 05.2007 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
METRO WARSZAWSKIE Tunel B 20 PRG "METRO" Sp. z o.o. 01-919 Warszawa ul. Wólczynska 133 03.2007 04.2008 Tunel B20 (cześć wschodnia): kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, wodociagu p.poż. oraz pompowni ścieków
Zakład Produkcji Wody MOKRY DWÓR we Wrocławiu WEDECO Sp. z o. o. 62-025 Kostrzyn Wlkp. ul. Polna 1B 03.2007 09.2008 Wykonanie robót budowlanych i instalacji technologicznych w zakresie renowacji budynku ozonowni. Wykonanie instalacji wytwarzajacej i dawkujacej ozon.
METRO WARSZAWSKIE Stacja A 18 HYDROBUDOWA-6 S.A. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 50A 03.2007 06.2007 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy technicznych na poziomie -1 Stacji Metra Warszawskiego A-18 "Plac Wilsona" w Warszawie.
Centrum Hotelowo - Kongresowe "Lublin Plaza" w Lublinie MERCURY ENERGINEERING S.A. 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 54 03.2007 05.2007 Wykonanie przeróbek instalacji wentylacji i klimatyzacji w lokalach najemców.
Centrum medyczne ENEL-MED. w C.H. ARKADIA ZECHIK Sp. z o.o. 03-994 Warszawa ul. Wal Miedzeszynski 647 03.2007 04.2007 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
Hotel Novotel w Warszawie ORBIS S.A. 00-510 Warszawa ul. Marszałkowska 94/98 03.2007 03.2007 Demontaż skorodowanego odcinka instalacji wodnej i montaż nowego pomiedzy pietrami 4-6 (dł. ok. 6m).
KRONOSPAN Szczecinek na obiekcie Kalander I CEATEC MolkereistraBe 4 A-4910 Ried/Innkreis 01.2007 02.2007 Dostawa prefabrykatów wentylacyjnych oraz montaż instalacji wentylacji w Szczecinku - KALANDER.
Hala magazynowa w Mszczonowie STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. B.Brechta 7 01.2007 02.2007 Wykonanie instalacji sanitarnych, dostawa i montaż konstrukcji stalowych, dostawa i montaż pokrycia z blachy trapezowej, wykonanie kurtyn dymowych dla zaplecza socjalno-biurowego.
2006 rok
Chlorownia I st. - Zakład Wodociagu Północnego w Wieliszewie SEEN Technologie Sp. z o.o. Warszawa ul. Krzywickiego 14 12.2006 05.2007 Prefabrykacja elementów do montażu dla pierwszego i drugiego etapu dostaw technologicznych.
METRO WARSZAWSKIE Tunel B23 Stacja A23 Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. 59-301 Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 12.2006 10.2008 Wykonanie instalacji: wentylacji podstawowej, wentylacji lokalnej, klimatyzacji, ogrzewania, spreżonego powietrza, wodkan, p.poż., pompowni, wodociagu tranzytowego na stacji A23, tunelu B23 i torach odstawczych.
Laboratorium Paliw na terenie Portu Lotniczego w Warszawie LOT S.A. 00-906 Warszawa ul. 17 Stycznia 39 12.2006 02.2007 Modernizacja i usprawnienie instalacji wentylacji mechanicznej w Laboratorium Paliw na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie.
SGGW w Warszawie Johnson Controls International Sp. z o.o. 03-310 Warszawa ul. Odroważa 15 12.2006 01.2007 Wykonanie instalacji chłodu i klimatyzacji dla potrzeb serwerowni.
Oczyszczalnia ścieków POŁUDNIE w Warszawie Degremont S.A. 00-359 Warszawa ul. Kopernika 17 12.2006 12.2006 Wykonanie instalacji chłodniczej do chłodnic kondensacyjnych, zasilania pomp i powrotu kondensatu do wymienników ciepła.
Obiekt Malarni przy ul. Siennickiej w Warszawie TUBY K. Jakubowski Sp. z o.o. 03-829 Warszawa ul. Podskarbinska 28 11.2006 12.2006 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Fabryka Wetfood - Masterfood Polska, w Sochaczewie SIGMAWENT BIS 02-668 Warszawa Al. Lotników 13/23 11.2006 01.2007 Wykonanie instalacji pary i kondensatu w hali zachodniej fabryki.
Chlorownia III st. - Zakład Wodociagu Północnego w Wieliszewie SEEN Technologie Sp. z o.o. Warszawa ul. Krzywickiego 14 10.2006 05.2007 Prefabrykacja elementów do montażu dla pierwszego i drugiego etapu dostaw technologicznych.
Budynek wielorodzinny w Piasecznie przy ulicy Puławskiej - Raszynskiej Multi HEKK NIERUCHOMOSCI 46-300 Olesno ul. Lompy 33 10.2006 09.2007 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej garażu oraz czesci mieszkalnej.
Budynek utrzymania ruchu PLL LOT S.A. w Warszawie Zakład remontowo-budowlany Bogdan Frankowski 03-934 Warszawa ul. Wachocka 15a 10.2006 02.2007 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyka w budynku utrzymania ruchu PLL LOT S.A w Warszawie.
Fabryka KRONOSPAN Szczecinek KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o. 78-400 Szczecinek ul. Warynskiego 1 10.2006 10.2006 Montaż instalacji wentylacji mechanicznej w przepompowniach cieplnych MDF I, MDF II, Kalander I, Kalander II.
Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie Energomar-Nord Sp. z o.o. 01-452 Warszawa ul. Ks. Bolesława 1/3 08.2006 09.2006 Prace montażowe przy instalacjach pneumatycznego transportu.
Hotel SAS Radisson w Warszawie HTG Polska Sp. z o.o. 02-226 Warszawa ul. Pryzmaty 4 07.2006 10.2006 Dostawa i montaż wyrzutni kombinowanej ze stali kwasoodpornej.
Przychodnia ENEL-MED. w C.H. ARKADIA w Warszawie ENEL-MED 03-589 Warszawa ul. Gilarska 86c 07.2006 07.2006 Podłaczenia pomp ciepła.
Obiekt biurowy przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie VICAR Sp. z o.o. 00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka 2 06.2006 09.2006 Wykonanie białego montażu.
Fabryka KRONOSPAN Szczecinek Energomontaż - Zachód Sp. z o.o. 53-149 Wrocław ul. Racławicka 15/17 05.2006 06.2006 Wykonanie wentylacji mechanicznej
Topaz II M+W Zander GT Polska Warszawa ul. Sw. Michała 43 05.2006 05.2006 Wykonanie instalacji wentylacji wraz z montażem.
Szkolny zespół sportowy na terenie Zgromadzenia Sióstr Najswietszego Imienia Jezusa w Warszawie ART-REKO 04-487 Warszawa ul. Dokerów 24 04.2006 07.2006 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
C.H. BLUE CITY w Warszawie ENEL-MED 03-589 Warszawa ul. Gilarska 86c 04.2006 06.2006 Wykonanie instalacji wentylacji, chłodu oraz odprowadzenia skroplin.
Restauracja JEFF's w GALERII MOKOTÓW w Warszawie A&H Jarczynscy S.C. 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 20 m 1 03. 2006 04. 2006 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.
Budynek biurowy przy ul. Narbutta 1 w Warszawie Budner Sp. z o.o. 00-444 Warszawa ul. Górnoslaska 4A 03.2006 04.2006 Wykonanie adaptacji instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodu - demontaż i ponowny montaż instalacji.
HUTA KATOWICE w Katowicach BIPROHUT Sp. z o.o. 44-101 Gliwice ul. Dubois 16 01.2006 05.2006 Wykonanie instalacji odpylania w obiekcie namiarowni WP2 w Hucie Katowice.
Hotel SAS Radisson w Warszawie HTG Polska Sp. z o.o. 02-226 Warszawa ul. Pryzmaty 4 01.2006 03.2006 Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych instalacji wyciagowej oraz demontaż istniejacych kanałów.
2005 rok
OTO STUDIO ul. Puławska w Warszawie Budner Sp. z o.o. 00-444 Warszawa ul. Górnoslaska 4A 12. 2005 01. 2006 Wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia.
Budynek mieszkalny ul. Modra 88 w Warszawie UNIBUD BEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3-ego Maja 19 12. 2005 08. 2006 Wykonanie wentylacji mechanicznej garaży oraz mieszkan.
Pawilon Gastronomiczny JEFF's w Warszawie DIGESTA Sp. z o.o. 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 20 m 1 11.2005 02.2006 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej wraz z instalacja ciepła technologicznego i układem automatycznej regulacji.
Centrum Handlowe SILESIA CITY CENTER w Katowicach Lokum Interes Budowlany PARADISE 81-010 Gdynia 11.2005 12.2005 Podłaczenie pomp ciepła do sklepów: ALDO, MANGO, BERESKA, ESPRIT, ZARA, MEXX.
Budynek biurowy ul. Bobrowiecka w Warszawie VICAR Sp. z o.o. 02-695 Warszawa ul. Orzycka 27 10.2005 06.2006 Wykonanie instalacji wod-kan i przeciwpożarowych.
Ujecie Zasadnicze Wody GRUBA KASKA w Warszawie HYDROBUDOWA-6 S.A. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 50A 09.2005 11.2005 Wykonanie instalacji poboru próbek dla potrzeb monitoringu rzeki Wisły , montaż zaworu upustowego DN=1.
C.H. ARKADIA w Warszawie ENEL-MED 03-589 Warszawa ul. Gilarska 86c 09.2005 10.2005 Wykonanie instalacji ciepła technologicznego i automatyki.
Biurowiec PLL LOT w Warszawie Porty Lotnicze 00-906 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 09.2005 01.2006 Wykonanie instalacji: chłodniczej centrali telefonicznej, klimatyzacji oraz elektrycznej.
Hala Magazynowo-Produkcyjna DEVELEY w Warszawie Strabag Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. B. Brechta 7 08.2005 09.2005 Wykonanie, dostawa i montaż czerpni powietrznej.
C.H. ZŁOTE TARASY w Warszawie Skanska S.A. 01-518 Warszawa ul. Zajaczka 9 08.2005 08.2005 Montaż instalacji sanitarnych i tryskaczowych oraz montaż przewodów wentylacyjnych.
Pomieszczenie wentylatorni w PWPW S.A PWPW S.A. 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1 08.2005 08.2005 Wykonanie przełożenia rury wyrzutowej z zaworem bezpieczenstwa pary.
METRO WARSZAWSKIE Stacja A- 18 HYDROBUDOWA-6 S.A. 03-469 Warszawa ul. Skoczylasa 4 08.2005 10.2005 Wykonanie dodatkowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sprzetu p.poż. i butli gazowych.
Biurowiec PLL LOT w Warszawie PLL LOT S.A 00-906 Warszawa ul. 17 Stycznia 39 08.2005 10.2005 Zamiana istniejacych zaworów pływakowych w zbiornikach p.poż. nowego biurowca.
Budynek wartowni Służb Ochrony Lotniska w Warszawie Porty Lotnicze 00-906 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 07.2005 09.2005 Modernizacja wentylacji pomieszczen strzelnicy, zabezpieczenie poziomych i pionowych przewodów wyciagowych przed uszkodzeniem w trakcie cwiczen strzeleckich, usprawnienie wentylacji sali sportowej, montaż indywidualnych urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynku wartowni Służb Ochrony Lotniska na terenie Lotniska Warszawa- Okecie, zlokalizowanego w rejonie dawnego Krajowego Dworca w Warszawie.
Siedlisko Fuleda w m. Fuleda gm. Giżycko Fuleda Park Sp. z o.o. 00-353 Warszawa ul. Cicha 7 06.2005 05.2006 Wykonanie instalacji białego montażu.
Hangar A z przybudówkami ul. 17 Stycznia w Warszawie Zakład remontowo - budowlany Bogdan Frankowski 03-934 Warszawa ul. Wachocka 15a 06.2005 04.2006 Wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia wraz z automatyka na potrzeby hali przylotów w dawnym KPL przy ul. 17 Stycznia w Warszawie, adaptacja pomieszczen na potrzeby „WHITE EAGLE AVIATON” w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, remont Terminalu Przylotów Dawnego Dworca Krajowego.
Stadion Sportowy ZNICZ w Pruszkowie K.T.S. ELPOM S.A. 05-830 Nadarzyn ul. Pruszkowska 24 05.2005 10.2005 Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej. Ogrodzenie zewnetrzne budynku Z, trybuny i boiska.
M&M Master Foods Polska Sp. z o.o. 95-500 Sochaczew Kożuszki-Parcele 05.2005 06.2005 Modernizacja instalacji klimatyzacji, montaż rur solankowych.
Hala przylotów w dawnym KPL w Warszawie Zakład remontowo - budowlany Bogdan Frankowski 03-934 Warszawa ul. Wachocka 15a 05.2005 06.2005 Wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia.
Budynek Biurowy przy ul. Pełczynskiego w Warszawie ENERGOBUDOWA 99-417 Bolimów ul. Skierniewicka 41 04.2005 09.2005 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wyłaczeniem dostawy wentylatorów.
Centrum Dydaktyczne, Akademia Medyczna w Warszawie HYDROBUDOWA-6 S.A. 03-469 Warszawa ul. Skoczylasa 4 04.2005 07.2005 Wykonanie instalacji: cieplno - chłodniczej,c.o., c.t. i chłodu, montaż głowic termostatycznych w holach i sanitariatach, zmiana na zawory trójdrogowe.
Terminal T1 przeznaczony na salon Executive Lounge w Warszawie MARKOWAT Sp. z o.o. 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok. 203 04.2005 05.2005 Demontaż i montaż instalacji elektrycznych (demontaż rozdzielni, wyszukanie i odłaczenie obwodów wspólnych, demontaż przewodów, montaż tras kablowych, rur osłonowych wraz z dostawa materiałów, przebudowa rozdzielni, wykonanie dokumentacji), sanitarnych (demontaż istniejacej instalacji wodkan., wykonanie nowych podłaczen, montaż urzadzen „białego montażu, wykonanie instalacji tryskaczowej, wentylacji oraz projektów) oraz instalacji teletechnicznych w Terminalu T1 przeznaczonym na salon Executive Lounge na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Oczyszczalnia Scieków POŁUDNIE w Warszawie HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. 87-800 Włocławek ul. Płocka 164 04.2005 04.2006 Wykonanie instalacji wentylacji, wod-kan, dostawa i montaż klimatyzatorów.
Przepompownia w Oczyszczalni Scieków POŁUDNIE w Warszawie HYDROBUDOWA-6 S.A. 03-469 Warszawa ul. Skoczylasa 4 03.2005 05.2005 Wykonanie układu przesyłowego scieków: montaż oraz wykonanie prefabrykacji w zakresie srednic od Ø 200mm do Ø 1400mm wraz z montażem pomp, dostawa i montaż biofiltra SRBF-300, montaż przepustnicy wraz z wydłużalnikiem montażowym oraz wykonanie instalacji technologicznych i instalacji wentylacji mechanicznej.
C.H. REDUTA II w Warszawie BUDIMEX DROMEX 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 02.2005 03.2005 Wykonanie demontaży i montaży kanałów wentylacyjnych dla czesci instalacji oddymiajacej w garażu.
Klinika Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Centrum Szpitala Klinicznego w Warszawie PROBAD - BIS 02-777 Warszawa ul. Ciszewskiego nr 5 lok 32 02.2005 04.2005 Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, projektu technicznego instalacji elektrycznej (zasilanie, sterowanie i automatyka).
2004 rok
Wydział Masowych Wydruków i Kopertowania Biura Poligrafii w Warszawie ZUS Biuro Poligrafii 03-829 Warszawa ul. Podskarbinska 25a 12.2004 12.2004 Montaż instalacji spreżonego powietrza oraz wentylacji mechanicznej.
Terminal 1 na Lotnisku Okecie w Warszawie Ferrovial Agromann S.A. Oddział w Polsce Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 12.2004 12.2004 Demontaż instalacji tryskaczowych w budynku terminala oraz roboty demontażowe w budynku "Stary Fracht".
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie K.T.S. ELPOM S.A. 05-830 Nadarzyn ul. Pruszkowska 24 12.2004 07.2005 Remont instalacji wentylacji mechanicznej.
Centrum Medyczne ENEL-MED. w C.H. ARKADIA w Warszawie Centrum Medyczne ENEL-MED. 03-589 Warszawa ul. Gilarska 86c 12.2004 02.2005 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji: centrala wentylacyjna z nagrzewnica wodna, kanały wentylacyjne, przepustnice regulujace, tłumiki.
Hotel Europejski w Warszawie ORBIS S.A. Oddział Hotel Europejski 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 13 10.2004 11.2004 Demontaż i montaż zbiornika ciepłej wody w budynku hotelu.
METRO WARSZAWSKIE Elektrowozownia na STP KABATY w Warszawie Zarzad Transportu Miejskiego 00-099 Warszawa ul. Senatorska 37 10.2004 12.2004 Wykonanie modernizacji instalacji wyciagowej (nawiewno wywiewnej) w komorze mycia podwozia wagonów.
C.H. ARKADIA w Warszawie OTIS Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postepu 14 09.2004 11.2004 Wykonanie instalacji wentylacji dla szybów windowych i pomieszczen maszynowni dzwigów.
Hotel Grand w Warszawie Oddział Hotel Grand 00-522 Warszawa ul. Krucza 28 09.2004 10.2004 Montaż kanału wentylacji wyciagowej w kuchni hotelu.
METRO WARSZAWSKIE Tunel B1 Zarzad Transportu Miejskiego 00-099 Warszawa ul. Senatorska 37 08.2004 10.2004 Dostawa i montaż zestawu tłumików hałasu dla wentylatorni.
C.H. REDUTA I w Warszawie BUDIMEX-DROMEX S.A. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 08.2004 10.2004 Kompleksowe wykonanie instalacji: wod-kan, tryskaczowej oraz oddymiania.
Budynek mieszkalno-biurowy przy ul. Puławskiej/Narbutta w Warszawie BUDNER Sp. z o.o. 00-444 Warszawa ul. Górnoslaska 4a 07.2004 02.2005 Wykonanie instalacji glikolu, fan-colii, dostawa i montaż urzadzen pompowni, przewody z armatura.
Pomieszczenie laboratorium nr 021 w budynku Instytu w Warszawie INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH "PAN" 00-818 Warszawa ul. Twarda 51/55 07.2004 08.2004 Dostawa i montaż wentylatora z podłaczeniem do instalacji, podłaczenie srodkowego digestorium oraz kontrola drożnosci i pomiar wydajnosci wentylacji.
Budynek B1 na terenie PWPW S.A w Warszawie PWPW S.A. 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1 07.2004 07.2004 Wykonanie i montaż tłumika na kanale nawiewnym instalacji wentylacji.
REDUTA II w Warszawie M+W Zander Sp. z o.o. 61-119 Pozna ul. Michała 43 06.2004 07.2004 Kompletne wykonanie instalacji wody lodowej w zakresie rurociagów zasilajacych i powrotnych wody lodowej oraz instalacji ciepła technologicznego z wyprowadzeniami do zasilania urzadzen.
Hangary dla PLL LOT w Warszawie Zakład remontowo-budowlany Bogdan Frankowski 03-934 Warszawa ul. Wachocka 15a 06.2004 09.2004 Wykonanie instalacji: klimatyzacji, wentylacji awaryjnej, chłodniczej oraz elektrycznej sygnalizacyjno-sterowniczej.
Budynek rekreacyjno-biurowy na terenie Centrum TVP S.A. w Warszawie Telewizja Polska S.A. Warszawa ul. Woronicza 17 06.2004 06.2004 Wykonanie kanałów oddymiajacych w Hallu Głównym w czesci z elewacja tzw. "Dziobu Okretu".
Czesc socjalna Fabryki mleka w Sochaczewie Masterfoods Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew Kożuszki-Parcele42 06.2004 06.2004 Wykonanie instalacji wody lodowej.
Pomieszczenie magazynowe TL na terenie PWPW S.A. w Warszawie PWPW S.A. 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1 05.2004 07.2004 Opracowanie projektu wentylacji z chłodzeniem w wersji przeciwwybuchowej wraz z jego wykonaniem.
Budynek Biurowy przy ul. Szucha w Warszawie Hydrobudowa-6 S.A. 03-469 Warszawa ul. Skoczylasa 4 03.2004 04.2004 Dostawa przystawki do kurtyny powietrznej
Budynek Mieszkalny przy ul. Zgody 5/7 w Konstancinie Jeziornej SAP-PROJEKT Sp. z o.o. 02-695 Warszawa ul. Orzycka 27 07.2004 11.2004 Wykonanie instalacji sanitarnych.
Budynek przy ul. Napoleona 4 w Kobyłce M@R Usługi Wynajem Handel 05-230 Kobyłka ul. N. Bonapartego 4 04.2004 05.2004 Wykonanie instalacji wentylacji sali imprezowej.
Budynek Mieszkalno-Usługowy przy ul. Zamienieckiej w Warszawie INVED-BUD Sp. z o.o. 04-158 Warszawa ul. Zamieniecka 46 03.2004 04.2004 Roboty instalacyjne zwiazane z przebudowa wentylacji mechanicznej. Montaż instalacji, wykonanie podpór pod wentylatory i izolacji scian, instalacja automatyki przy wentylatorach.
METRO WARSZAWSKIE Tunel zachodni B18 P RG METRO Sp. z o.o. 01-919 Warszawa ul. Wólczynska 133 02.2004 10.2004 Wykonanie wodociagu tranzytowego Dn 100 wraz z podporami.
Centrum medyczne ENEL-MED. w C.H. BLUE CITY w Warszawie ENEL-MED. B.P. i R.I ENEL Warszawa ul. Gilarska 86c 02.2004 03.2004 Wykonanie instalacji: klimatyzacji, wentylacji, automatyki fancoili. oraz wod-kan w zakresie białego montażu.
Hala Finska na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Zakład remontowo-budowlany Bogdan Frankowski 03-934 Warszawa ul. Wachocka 15a 01.2004 03.2004 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica elektryczna oraz klimatyzacji.
2003 rok
Budynek biurowy ARTICOM w Warszawie HYDROBUDOWA-6 03-459 Warszawa ul. Skoczylasa 4 12.2003 04.2004 Wykonanie instalacji c.o., c.t., chłodu, wentylacji, wod-kan, tryskaczowej.
METRO WARSZAWSKIE Tunel B18 PeBeKa S.A. 59-301 Lublin ul. Marii Sklodowskiej-Curie 76 11.2003 11.2003 Tunel B18 (czesc wschodnia): wykonanie wodociagu p.poż.
CARREFOUR przy ul. Białostockiej w Warszawie ENERGIA Sp. z o.o. 85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 231 10.2003 10.2003 Wykonanie zamontowania ram uchylnych, ponownego montażu wentylatorów, przegladu technicznego wentylatora i oczyszczenie.
Budynek pensjonatowo-usługowy "Pasaż Diana" w Warszawie Diana Development Sp. Z o.o. 00-359 Warszawa ul. Kopernika 13/4 10.2003 01.2005 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z regulacja i uruchomieniem oraz instalacji wody lodowej i skroplin.
Hotel Polonia w Warszawie STRABAG Sp. z o.o. 03-472 Warszawa ul. B. Brechta 7 09.2003 12.2004 Wykonanie instalacji: wentylacji nawiewno-wyciagowej, wentylacji pożarowej, c.o., c.t., wod-kan, hydrantowej, tryskaczowej, wezła cieplnego oraz dostawa centrali chłodu.
Centrum Finansowe dla potrzeb Viena Gapital Partners w Warszawie WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 09.2003 09.2003 Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan i wentylacji.
Polska Wytwórnia Papierów Wartosciowych w Warszawie P.W.P.W. S.A. Warszawa ul. Sanguszki 1 08.2003 12.2003 Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji hali maszyn papierniczych.
Drukarnia BAUER w Ciechanowie PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa ul. Powazkowska 44c 08.2003 09.2003 Wykonanie podłaczenia kompresora, pomp próżniowych, montażu dodatkowych przepustnic.
Pawilon VIP Miedzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okecie Ferrovial Agroman S.A. 02-143 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 08.2003 04.2004 Dostawa i montaż instalacji sanitarnych: chłodniczej, wentylacji, c.o., wod-kan i instalacji mechanicznych wewnetrznych.
Budynek CTM przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie RC POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno ul. Kolejowa 13 07.2003 10.2003 Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych wraz z dokumentacja powykonawcza.
MOST w Zegrzu ELJAKO-AL. Sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Olszankowa 47 07.2003 08.2003 Montaż konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji i elementów złacznych.
Budynek biurowy - siedziba TP S.A. przy ul. Moniuszki w Warszawie SAP-PROJECT Sp. z o.o. Warszawa ul. Orzycka 27 07.2003 09.2003 Opracowanie niezbednych prac projektowych i wykonanie instalacji sanitarnych (Pakiet 8).
Drukarnia w Ciechanowie PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa ul. Powazkowska 44c 07.2003 07.2003 Wykonanie instalacji transportu wewnetrznego wraz z rozruchem i szkoleniem załogi. Przeniesienie punktu pomiarowego pary.
Kompleks biurowo bankowy Blue Point w Warszawie PEZETEL DEVELOPMENT Sp. z o.o. 04-026 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 61 06.2003 06.2003 Wykonanie adaptacji instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wod-kan.
Dach swietlikowy w Muzeum Narodowym w Warszawie INTEGRA-EKO INWESTMENT 00-461 Warszawa al. Ujazdowskie 6A 06.2003 11.2003 Wykonanie robót budowlano-montażowych p.n. likwidacja kotłowni koksowej, zmiana systemu ogrzewania przestrzeni pod dachem swietlikowym, remont termo modernizacyjny dachu.
Hotel Novotel Centrum w Warszawie SKANSKA Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Ciepła 8 06.2003 10.2003 Wykonanie robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, kompletacja i przygotowanie dokumentacji powykonawczej, dostawa i montaż: zabezpieczenia p.poż., instalacji tryskaczowej wraz z zestawem pompowym oraz rozprowadzeniem.
Budynek mieszkalny ul Zabkowska w Warszawie Spółdzielnia Mieszkaniowa "ANEMON" 03-735 Warszawa ul. Zabkowska 18/95 06.2003 08.2003 Roboty instalacyjne zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacji i oddymiania garażu.
METRO WARSZAWSKIE Stacja A17 /td> B.E. "ENERGOBUDOWA" S.A. 00-834 Warszawa ul. Panska 73 04.2003 08.2003 Kompleksowe wykonanie instalacji: wentylacji podstawowej, wentylacji lokalnej i klimatyzacji lokalnej.
Hotel Kyriad w Warszawie MITEX S.A. Kielce ul. Zagnanska 65 04.2003 11.2003 Wykonanie instalacji zimnej wody, cieplej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej.
Dom Studenta dla SGGW w Warszawie BUDIMEX-DROMEX S.A. 00-617 Warszawa ul. Marszałkowska 62 03.2003 06.2003 Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami dachowymi.
Budynek biurowy SONATA PPL w Warszawie BUDIMEX-DROMEX S.A. 00-617 Warszawa ul. Marszałkowska 62 03.2003 05.2003 Wykonanie robót instalacyjnych zwiazanych z realizacja programu naprawczego instalacji wentylacji.
Budynek biurowy SONATA PPL w Warszawie BUDIMEX-DROMEX S.A. 00-617 Warszawa ul. Marszałkowska 62 02.2003 02.2003 Wykonanie dodatkowego ogrzewania rur tryskaczowych, izolacji otulinami oraz dokumentacji powykonawczej.
Bank Handlowy przy ul. Goleszowskiej 6 w Warszawie TRAKON Sp. z o.o. 01-612 Warszawa ul. Bytomska 13 02.2003 03.2003 Uszczelnienie przejsc instalacyjnych przez strop.
Hotel Novotel Centrum w Warszawie ORBIS S.A. 00-028 Warszawa ul. Bracka 16 02.2003 11.2003 Wykonanie instalacji: klimatyzacji, wentylacji bytowej, wentylacji pożarowej, ciepła technologicznego, chłodnictwa oraz prac w zakresie instalacji wody użytkowej.
 Certyfikaty
   INSTAL WARSZAWA S.A.  ul. Siennicka 29  04-394 Warszawa, tel. (22) 6204828