Aktualności
 • 22-09-2015 r.
  INSTALAIRECO na konferencji PZITS w Zakopanem
  W dniach 16-19 września 2015 r. odbyła się w Zakopanem konferencja „Zarządzanie gospodarką odpadami”, zorganizowana przez PZITS Oddział Wielkopolski.
  11-09-2015 r.
  SUW dla Elektrowni Opole – rozpoczęto prace ziemne
  INSTAL WARSZAWA S.A. – członek konsorcjum: Seen Technologie
  Sp. z o.o., INSTAL WARSZAWA S.A. oraz Elemont S.A., realizuje w systemie „projektuj i buduj” stacje uzdatniania wody dla Elektrowni w Opolu.
  01-09-2015 r.
  Zakończenie prac w Woli Suchożebrskiej
  Zakończono roboty związane z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).
 • 24-08-2015 r.
  Budowa oczyszczalni wód opadowych w Płocku – zakończona
  Realizacja inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy” dobiegła końca. W dniu 12.08.2015 r. podpisany został protokół odbioru końcowego. Uzyskane zostało również pozwolenie na użytkowanie.
  12-08-2015 r.
  Trwają prace mikrotunelowe w ul. Lucerny w Warszawie
  Wykorzystując okres urlopowy i zmniejszony ruch samochodów w Warszawie INSTAL WARSZAWA S.A. wraz z Partnerem Konsorcjum Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „INKOP” Spółka z o.o. realizuje zadanie „Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej”.
  31-07-2015 r.
  Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Morągu
  Realizacja inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg” dobiegła końca.
 • 23-07-2015 r.
  Instal Warszawa została wyróżniona certyfikatem „Złoty Płatnik 2014”
  Jest nam miło poinformować, że INSTAL WARSZAWA S.A. uzyskała tytuł „Złotego Płatnika 2014”.
  30-06-2015 r.
  INSTAL AIRECO - Napisali o nas…
  Opracowana przez firmę INSTAL WARSZAWA technologia INSTAL AIRECO budzi coraz większe zainteresowanie i zdobywa coraz więcej zwolenników.
  15-06-2015 r.
  ZZO w Wólce Rokickiej gm. Lubartów – podpisana umowa
  W dniu 11.06.2015 r. pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej a INSTAL WARSZAWA S.A. została podpisana umowa na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów.