Prace technologiczne w Elektrowni Kozienice

04.01.2017 r.

Prace technologiczne na Zbiornikami Retencyjnymi Popiołu w Elektrowni Kozienice postępują bez zakłóceń.

W listopadzie skończyliśmy prace przygotowawcze pod montaż trzech wag samochodowo kolejowych (systemu wagowego) po jednym pod każdym z 3 Zbiorników Retencyjnych Popiołu na torodrodze. Wagi te będą służyć do określenia ilości popiołów wywożonych z Elektrowni. Kończymy prace technologiczne pod elektrofiltrami Nowego Bloku 11 (1075 MW) oraz Stację Okresowego Rozładunku Popiołu. Sukcesywnie w miarę udostępniania frontu robót wykonujemy również roboty technologiczne polegające na połączenie rurociągami technologicznymi (do popiołu i sprężonego powietrza) obiektu elektrofiltrów ze Zbiornikami Retencyjnymi Popiołu i Stacją Okresowego Rozładunku Popiołu. W dużym stopniu zaawansowane są także prace związane z obiektowymi instalacjami elektrycznymi i AKPiA w tym sterowanie HVAC.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies