Rusza modernizacja OŚ w Kościanie

13.06.2017 r.

W dniu 13.06.2017 konsorcjum firm INSTAL WARSZAWA S.A. i Seen Technologie Sp. z o.o. podpisało z Wodociągami Kościańskimi Sp. z o.o. umowę z na realizację: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA”

Modernizacji podlegać będą obiekty zarówno części mechanicznej, ściekowej jak i osadowej.
Wybudowane zostaną nowe obiekty: zespołu piaskowników, układów pompowych osadu, zbiornika retencyjnego, komór fermentacyjnych, instalacji biogazu. Istniejące reaktory zostaną dostosowane do uzyskania parametrów ścieków na odpływie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prace będą prowadzone przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Inwestycja zakończy się w połowie 2019 roku. Wartość inwestycji niespełna 23 mln PLN.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies