Próby szczelności osadników wstępnych - wykonane

02.02.2018 r.

Od lipca trwają prace związane z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA”.

Powstały już nowe obiekty tj. osadniki wstępne, piaskowniki, zbiornik retencyjny, komora rozdziału (zamknięta oraz otwarta), został również zmodernizowany budynek istniejącej pompowni osadu nadmiernego oraz wykonano fundamenty pod instalację węzła biogazu.

Przygotowujemy teren pod roboty związane z realizację zamkniętych komór fermentacyjnych – zabito grodzice i rozpoczęto prace ziemne.

Równolegle trwają roboty polegające na rozbudowie istniejącego budynku krat, wykonywaniu sieci zewnętrznych sanitarnych jak i technologicznych z rur GRP. Rozpoczęto również roboty związane z układaniem sieci technologicznych ze stali nierdzewnej.
Równocześnie prowadzone są zaawansowane prace programistyczne nad wizualizacją procesu technologicznego.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies