Rozbudujemy oczyszczalnię ścieków w Pińczowie

12.03.2018 r.

W dniu 12.03.2018 r. pomiędzy Wodociągami Pińczowskimi Spółka z o.o. a INSTAL WARSZAWA S.A. została podpisana umowa na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie”.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • budowę: budynku stacji krat, separacji skratek i piasku, instalację dezodoryzacji, komorę defosfatacji,
  • przebudowę: zbiornika retencyjnego, komory tlenowej stabilizacji osadu,
  • remont: pompowni głównej ścieków, osadników wstępnych, komory denitryfikacji, komory nitryfikacji,
  • rozbiórkę części obiektów,
  • ograniczenie emisji zapachowej na obiektach najbardziej uciążliwych.

Prace będą prowadzone przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Wartość inwestycji: ponad 20 mln zł. Zakończenie realizacji przewidziano na 03.2020 r.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies