Rozbudujemy oczyszczalnię ścieków w Tczewie

04.04.2018 r.

W dniu 29.03.2018 została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie”.

Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj oraz z podziałem na części:
Część 1: Modernizacja budynku Przepompowni Czatkowy
Część 2: Budowa kompostowni osadów ściekowych
Część 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zadanie zrealizujemy w Konsorcjum z firmą EQUIPO Sp. z o.o. Wartość robót wynosi ponad 18 mln zł. Przewidywany termin realizacji: 17 miesięcy.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies