OŚ Dęblin – podpisanie umowy

08.05.2018 r.

W dniu 08.05.2018 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a INSTAL WARSZAWA S.A. została podpisana umowa na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie”.

Zakres prac obejmuje m.in. modernizację budynku krat, pompowni głównej, osadnika, reaktorów biologicznych, pompowni osadu, stacji dmucha, oraz budowę piaskownika, cienkowarstwowej suszarni słonecznej oraz stacji odwadniania osadu.

Prace będą prowadzone przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Wartość inwestycji: ponad 30 mln zł. Zakończenie realizacji przewidziano na połowę 2019 roku.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies