Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie, gm. Zagnańsk – efekt ekologiczny osiągnięty!

12.02.2015 r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wykonywane w ramach inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie – III etap, zostały zakończone w grudniu 2014 r. Rezultatem modernizacji i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków jest prawie dwukrotne zwiększenie jej przepustowości (z 1000 m3/d do 1700 m3/d) oraz zmodernizowanie jej pracy.

Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdzają osiągnięcie przez oczyszczone ścieki wyników zgodnych z polskimi normami ochrony środowiska.

Inwestycja jest realizowana dla Wodociągów Kieleckich, na podstawie umowy z września 2013 r. Termin zakończenia realizacji zadania to 20.02.2015 r. Kierownikiem kontraktu jest Karol Górlicki.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies