OŚ Tczew – na finiszu

18.07.2019 r.

Zakończone zostały roboty budowlano-montażowe na przepompowni Czatkowy, kompostowni, budynku kraty gęstej, budynku separatora piasku i stacji dmuchaw. Na ukończeniu jest montaż nowych instalacji elektroenergetycznych oraz AKPiA, oświetlenia, inst. odgromowej.

Wykonawca jest w trakcie przeprowadzania rozruchu technologicznego nowozamontowanej instalacji odwadniania osadu w tym głównych urządzeń, tj. wirówki (szt. 2).Testowane są różne kombinacje nastaw i parametrów w celu optymalizacji procesu odwadniania osadu i osiągnięcia najlepszych rezultatów. Równolegle przeprowadzane są na bieżąco badania laboratoryjne pobranych próbek osadu i odcieku oraz kontrola zużycia proszku polieletrolitu w celu określenia czy spełnione zostały dla instalacji wymogi Zamawiającego zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies