Oczyszczalnia w Nowej Wsi Ełckiej zostanie zmodernizowana

31.07.2019 r.

W dniu 31.07.2019 Instal Warszawa podpisał z PWiK w Ełku umowę na realizację zadania: Przebudowa technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

Celem realizacji jest zapewnienie skuteczności oczyszczania ścieków poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, podniesienie stopnia hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków oraz optymalizacji procesu wykorzystywania energii odnawialnej. Zadanie inwestycyjne nr 9.1 obejmuje przebudowy części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków.

Wartość kontraktu ponad 9 mln. Data zakończenia 15.12.2020

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies