Zakończona modernizacja przepompowni ścieków Saska Kępa w Warszawie

22.04.2015 r.

W dniu 21.04.2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie protokołu odbioru ostatecznego dla zadania: Modernizacja przepompowni Saska Kępa I – S2” realizowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Realizacja zadania trwała 16 miesięcy. Roboty zakończono w marcu 2015 r.

W ramach modernizacji wykonano m.in.:

  • wymianę pomp gospodarczych i pomp burzowych wraz z ciągami technologicznymi DN 500 i DN 1000
  • modernizację zbiornika czerpalnego
  • budowę pomostu roboczego dla pomp burzowych
  • budowę komory rozprężnej
  • remont: hali głównej, hali pomp gospodarczych i burzowych, klatki schodowej i hali ciągów technologicznych
  • wymianę kolektorów tłocznych
  • rozruch technologiczny pomp gospodarczych i burzowych

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies