OŚ Nowa Wieś Ełcka – uroczyste otwarcie

03.10.2020 r.

W dniu 03.10.2020 odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanego obiektu oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

Sukcesem zakończyła się realizacja zadania rozpoczętego 31.07.2019 roku. Osiągnięto zakładany cel, którym było zapewnienie zwiększonej skuteczności oczyszczania ścieków poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.
Dzięki podniesieniu stopnia hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków zmniejszeniu ulegnie negatywne oddziaływanie obiektu na najbliższą okolicę.
Wartość kontraktu wyniosła ponad  9 mln, a prace udało się zakończyć z 3 miesięcznym wyprzedzeniem do założeń pierwotnego Harmonogramie zadania.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies