OŚ Łomża – montaż urządzeń technologicznych trwa

30.10.2020 r.

Aktualnie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży prowadzone są roboty na kilku frontach – trwa próba szczelności nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego, jednocześnie wykonywane są roboty zbrojarskie i ciesielskie na projektowanym reaktorze biologicznym (próba szczelności szacowana na przełom 1 i 2 kwartału 2021 roku) oraz na wydzielonej komorze fermentacji (próbę szczelności przewidziano na koniec 2 kwartału 2021 roku).

Równocześnie, trwają roboty sieciowe. Układany jest kolektor ściekowy włączający wspomniany zbiornik retencyjny do układu oczyszczalni ścieków. Wykonano również część sieci sanitarnych oraz wodociągowych.

Z początkiem października rozpoczęły się roboty elektryczne. Aktualnie układane są trasy zewnętrzne (nowa linia oświetlenia oraz zasilania obiektów, w tym trasy komunikacyjne).

Na istniejących obiektach przewidzianych do modernizacji trwają prace remontowe – są to obiekty pompowni, krat, skratek, budynek separatora piasku czy hydrofornia.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie wykonywania instalacji technologicznych wraz z montażem urządzeń na piaskownikach wirowych oraz uzbrajanie zbiornika retencyjnego”

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies