OŚ Łomża – prace w czasie zimy

18.02.2021 r.

Po mimo niesprzyjających warunków zimowych, które miały miejsce w ostatnim okresie, w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży realizowane są roboty zarówno budowlane – wewnętrzne jak i sanitarne czy technologiczne.

Aktualnie prowadzone są prace związane z generalnym remontem istniejącej Pompowni wód deszczowych. Po naprawie konstrukcji stropów, ścian czy schodów planowane są demontaże istniejącego wyposażenia technologicznego i montaż nowej linii technologicznej. Równocześnie trwa modernizacja Pompowni głównej ścieków surowych, układane są nowe instalacje sanitarne wewnętrzne. W najbliższym czasie zaplanowano roboty przełączeniowe, które umożliwią remont jednego z dwóch ciągów technologicznych – wymiana kolektora tłocznego wraz z urządzeniami, armaturą oraz modernizacja zbiornika czerpalnego.

Równolegle trwa demontaż szalunków nowobudowanego WKF-u i przygotowanie do kontynuacji robót żelbetowych, natomiast wzniesiony zbiornik retencyjny aktualnie jest uzbrajany w zakresie instalacji technologicznych, których zadaniem będzie transportowanie zmagazynowanego medium do układu oczyszczania ścieków.

Po poprawie warunków pogodowych zaplanowano ukończenie ostatniego elementu konstrukcyjnego reaktora biologicznego – ściany wewnętrznej z częścią pomostu komunikacyjnego , oraz kolejno próbę szczelności zbiornika.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies