Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Morągu

31.07.2015 r.

Realizacja inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg” dobiegła końca.

W lipcu odbyła się uroczystość z okazji jej zakończenia.


W ramach zadania:

  • wybudowano m.in.: osadnik wtórny z wyposażeniem, budynek odwadniania osadu z wyposażeniem, dwie suszarnie słoneczne osadu z instalacją do automatycznego załadunku osadu do suszarni i instalacją do rozładunku osadów wysuszonych
  • przebudowano i zmodernizowano m.in.: budynek krat i dmuchaw; komory osadu czynnego; komorę przepływomierza na wylocie, pompownię osadu recyrkulowanego, system higienizacji wapnem palonym.
  • wykonano niezbędną infrastrukturę techniczną do obsługi obiektów oraz zagospodarowanie terenu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego zmodernizowaną
oczyszczalnię.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies