Budowa oczyszczalni wód opadowych w Płocku – zakończona

24.08.2015 r.

Realizacja inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy” dobiegła końca. W dniu 12.08.2015 r. podpisany został protokół odbioru końcowego. Uzyskane zostało również pozwolenie na użytkowanie.

Oczyszczalnia wód opadowych jest kluczowym elementem systemu płockiej "deszczówki" dla centralnej części miasta, który umożliwia oczyszczenie ścieków opadowych. W związku z dużą różnicą poziomów pomiędzy terenem objętym przebudową kanalizacji deszczowej a miejscem zrzucania wód deszczowych i koniecznością ograniczenia prędkości przepływu, woda po podczyszczeniu zostaje skierowana do podziemnego, pionowego kanału spiralnego, skąd następnie, poziomym kolektorem odprowadzana jest do rzeki Brzeźnicy.

Realizacja robót była niezwykle ciekawym i trudnym technicznie przedsięwzięciem – wykonywane obiekty znajdowały się na głębokości ok. 30-40 m. Główny element konstrukcyjny obudowy kanału spiralnego był wykonywany w technologii ścian szczelinowych.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies