Zakończenie prac w Woli Suchożebrskiej

01.09.2015 r.

Zakończono roboty związane z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).

Instalacja o wydajności 25.000Mg/rok obejmuje m.in. boksy do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych pochodzących z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, biofiltr, płyty do biostabilizacji odpadów w II fazie,. Wykonano również drogi i place technologiczne, przenośnik do stabilizatu, infrastrukturę podziemną oraz niezbędne instalacje.

W ramach realizacji inwestycji przeprowadzono również rozruch instalacji oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies