Konferencja w Lubartowie

02.10.2015 r.

W ramach promocji projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 29 września 2015 r. odbyła się konferencja pt. „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania, jako wspólne działanie samorządów lokalnych w świetle zmian w prawodawstwie polskim”.

Na konferencji omówiono między innymi takie zagadnienia jak:

  • Rola związków celowych w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.
  • Budowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w ramach projektu Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
  • Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
  • Technologia przetwarzania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej Gospodarka odpadami na terenie Miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
  • Analiza funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w świetle aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.
  • Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Na konferencji obecni byli m.in. poseł Tadeusz Arkit, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Prezydent miasta Lublina, przedstawiciele samorządów zrzeszonych z Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej.

INSTAL WARSZAWA S.A. jako wykonawca Budowy Zakładu zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej i współorganizator konferencji prezentował rozwiązania technologiczne przetwarzania odpadów, które będą realizowane w ramach niniejszego zadania.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies