Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny – zakończona

02.12.2015 r.

W dniu 27.11.2015 r. podpisane zostało Świadectwo Przejęcia dla Zadania nr I - „Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej”, realizowanego w ramach kontraktu z MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Nadal trwają intensywne prace w ramach realizacji Zadania nr II „Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” przy ul. Dobrej 74 w Warszawie” oraz w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 0,50m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20m. w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22, DN 0,20m w drodze dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer”.

W ramach przebudowy Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” obecnie wykonano większość prac demontażowych oraz rozpoczęto prace konstrukcyjno-budowlane (wykonanie ścian i stropów żelbetowych). Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: wrzesień 2017 r., natomiast prac w ul. Mydlarskiej - maj 2016 r.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies