About Us

INSTAL WARSZAWA S.A. działa od 1951 r., zmieniając się i dostosowując do otaczających uwarunkowań rynkowych.

Firma przeszła drogę od wytwórcy urządzeń i instalacji, poprzez firmę montażową aż po generalne wykonawstwo złożonych obiektów technologicznych.

 •  

  Oczyszczamy wodę i ścieki

  Nasz zespół realizuje kompleksowe projekty związane z budową, przebudową , modernizacją i rozbudową oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, pompownie ścieków i wody.

 •  

  Odpady to też może być produkt

  Rosnąc konsumpcja produktów wpływa na nieustający wzrost ilości odpadów. Ich przetwarzanie wymaga procesów mechanicznych, biologicznych i termicznych. Realizujemy kompleksowe inwestycje związane z przekształcaniem odpadów. A co ważne inwestycje które mogą dawać generować dodatkowy zysk…. biogaz.

 •  

  Skąd wziąć ciepło?

  Każdy chce mieć ciepło w domu. Tam gdzie są systemy zbiorowej dystrybucji ciepła, tam potrzebne jest i źródło – ciepłownia na gaz, na olej, spalarnia odpadów produkująca ciepło…. Tam działamy i budujemy nowoczesne zakłady.

 •  

  Przemysł nie taki straszny

  Polska ciągle się rozwija. Rozwijają się i przedsiębiorstwa przemysłowe, które poszukują firm mogących przeprowadzić całościowe modernizacje lub rozbudowy zakładów produkcyjnych – cukrownie, rafinerie, zakłady nawozowe. My to robimy!

GRUPA KAPITAŁOWA INSTAL WARSZAWA

Biuro projektów dla przemysłu i energetyki, wykonujące projekty od pomysłu do realizacji i uruchomienia.

Produkcja instalacji i obsługa urządzeń dla oczyszczalni ścieków.

SPÓŁKI POWIĄZANE

The INSTAL WARSZAWA S.A. Company, with a view to continuous improvement of its operating and management mechanisms, has had the following systems in place for over 10 years now::

 • A Quality Management System in accordance with the ISO 9001 standard,
 • An Environmental Management System in accordance with the ISO 14001 standard,
 • A Safety & Hygiene Management System in accordance with the PN-ISO 45001 standard

INSTAL WARSZAWA S.A. jest członkiem Krajowej Izby Budownictwa, Związku Pracodawców Budowlanych oraz członkiem-założycielem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.