Gospodarka odpadami

Projektowanie i budowa:

  • kompletnych zakładów gospodarki odpadami,
  • kompostowni odpadów biodegradowalnych,
  • sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
  • instalacji biometanizacji odpadów,
  • instalacji biosuszenia odpadów,
  • instalacji termicznego przekształcania odpadów.
  • instalacji dezodoryzacji powietrza procesowego (w technologii INSTAL AIRECO ®).