Gospodarka wodno-ściekowa

Projektowanie i budowa:

  • oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową,
  • stacji uzdatniania wody,
  • pompowni wodociągowych,
  • pompowni kanalizacyjnych,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych.
  • instalacji dezodoryzacji powietrza procesowego (w technologii INSTAL AIRECO ®).