Historia

 • 1951

  1951 Powstaje Warszawskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych z siedzibą przy ul. Wolskiej 123. Głównym celem firmy jest zabezpieczenie realizacji budownictwa przemysłowego w Warszawie oraz w sąsiadujących regionach. Zatrudnienie wynosi około 500 pracowników.

 • 1962

  Zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych “INSTAL” w Warszawie. Firma prowadzi działalność przede wszystkim na terenie kraju. Na bazie zaplecza, środków technicznych i kadry budowlanej P.I.P. “INSTAL” w Warszawie zostaje utworzone Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych “INSTAL” w Płocku oraz Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych “INSTAL” w Białymstoku.

  “INSTAL” w Warszawie przejmuje kadrę i zaplecze techniczno-produkcyjne Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Wentylacyjnych “KLIMAT” mieszczące się w Warszawie przy ul. Siennickiej 29. Dzięki temu profil produkcji rozszerza się na wykonawstwo wielu typów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

  Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność eksportową prefabrykatów do budowy rurociągów gazowych oraz paliwowych. Głównymi odbiorcami są: ZSRR, Rumunia, Czechosłowacja, Ghana i Egipt.

 • 1971

  P.I.P. “INSTAL” w Warszawie rozpoczyna działalność eksportową w zakresie dostaw, robót i usług budowlano-montażowych, m.in. w RFN, ZSRR, NRD, Iraku.

  RFN: budowa elektrofiltrów dla elektrowni i ciepłowni celem uzyskania zmniejszonej emisji pyłów. ZSRR: budowa stacji tłocznych dla rurociągów paliwowych.
  NRD: remonty zakładów energetycznych oraz elektrowni, budowa fabryki kineskopów.
  Irak: budowa stalowni, fabryki kabli oraz elektrofiltrów dla wszystkich irackich cementowni.
  Zatrudnienie wynosi ok. 2500 osób, w tym ok. 1500 osób w kraju oraz ok. 1000 za granicą.
  W latach 70-tych z zaplecza technicznego P.I.P. “INSTAL” powstają samodzielne przedsiębiorstwa: INSTAL w Białymstoku, INSTAL w Nasielsku, INSTAL w Bełchatowie i INSTAL w Płocku.

 • 1993

  Na mocy ustawy o prywatyzacji państwowe przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w pracowniczą spółkę akcyjną pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL WARSZAWA S.A. Prezesem Zarządu i współwłaścicielem zostaje Jan Czyżyk.

 • 2007

  Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL WARSZAWA S.A., będąc jedną z największych i najdłużej istniejących firm instalacyjnych w Polsce, wchodzi do struktury SEEN Holding. Prezesem Zarządu zostaje Ryszard Wasiak. Firma realizuje kompleksowo instalacje sanitarne i mechaniczne wraz z rozruchem. Oprócz tradycyjnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych, wykonuje skomplikowane systemy rurowe międzyobiektowe na stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków i przemyśle.

 • 2013-2020

  Spółka prężnie działa w sektorze komunalnym oraz z powodzeniem rozwija działaność w sektorze gospodarki odpadami oraz energetycznym.

 • 2021

  Zmiana akcjonariusza. Współudziałowcem zostaje Gelsenwasser GmbH

 • 2023

  Zmiana akcjonariusza. Gelsenwasser wykupuje akcje Seen Holding
  I staje się udziałowcem większościowym

Install