Strona główna > Innowacje > Instal Aireco

W wyniku działań badawczo-rozwojowych firmy Instal Warszawa S.A. powstała innowacyjna technologia dezodoryzacji INSTAL AIRECO®. Technologia jest skutecznym i ekologicznym sposobem neutralizacji odorów oraz toksycznych i niebezpiecznych gazów technologicznych. Znajduje zastosowanie m.in. w przepompowniach, oczyszczalniach ścieków jak również w takich gałęziach przemysłu jak: spożywczy, chemiczny, papierniczy.

Głównym źródłem odorów są wielkocząsteczkowe związki zawierające siarkę na minus drugim stopniu utlenienia oraz grupy aminowe. Niewielkie ich ilości obecne w strumieniu powietrza poprocesowego nadają mu przykry zapach. Emisja takiego powietrza do otoczenia powoduje, w znacznym stopniu pogorszenie komfortu przebywania i pracy w sąsiedztwie obiektu. Zanieczyszczony gaz poprocesowy zamiast trafiać bezpośrednio do środowiska jest przetłaczany za pomocą wentylatora do instalacji INSTAL AIRECO®.

Głównym elementem instalacji jest skruber fluidalny ze złożem dynamicznym zbudowanym z kulek z tworzywa, pracujących ruchem fontannowym. W złożu zachodzi proces intensywnej wymiany masy ‘gaz-ciecz’ między gazem złowonnym a roztworem procesowym. Złowonne składniki gazu zostają zaabsorbowane, bądź utlenione do postaci, która nie wpływa negatywnie na zmysł powonienia. Tak oczyszczone, pozbawione przykrych zapachów powietrze zostaje skierowane do komina i dalej do atmosfery.

Animacja procesu


Animacja procesu - do pobrania


Zalety i przewagi w stosunku do innych urządzeń dezodoryzacyjnych:

 • pełna redukcja szerokiego spektrum odorów oraz substancji niebezpiecznych i toksycznych dla środowiska,
 • możliwość pracy okresowej, wznowienie pracy następuje automatycznie po otrzymaniu sygnału startującego,
 • brak wrażliwości na zmienność i nierównomierność przepływu gazu złowonnego,
 • bezawaryjna praca dla zmiennego składu chemicznego i temperatury gazu złowonnego,
 • stabilna praca nawet w przypadku występowania procesów dynamicznych oraz sytuacji nadzwyczajnych (np. obecność pyłów, fazy kleistej),
 • możliwość oczyszczania gazu wylotowego również z flory bakteryjnej.

Technologia INSTAL AIRECO® została zastosowana:

 • w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy do dezodoryzacji powietrza wylotowego z zakładu olejarni,
 • na Oczyszczalni Ścieków w Maszewie do dezodoryzacji powietrza wylotowego z suszarni osadów ściekowych,
 • na Pompowni Ścieków przy ul.Wolickiej w Warszawie do dezodoryzacji powietrza wylotowego z komór ściekowych,
 • w Zakładzie Produkcyjnym Kruszywa Sztucznego „Gransil" w Głogowie do dezodoryzacji powietrza z suszarni osadów ściekowych,
 • w Zakładzie Produkcji Podłoża do hodowli pieczarek w miejscowości Chotycze do dezodoryzacji powietrza komór fermentacyjnych,
 • w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej do dezodoryzacji powietrza wylotowego z instalacji suchej fermentacji,
 • na Stacji Pomp Kanałowych "Powiśle" w Warszawie do dezodoryzacji powietrza wylotowego z komór przepompowni.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies