Kontakt

INSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Kosmatki 82
03-982 Warszawa
Sekretariat
tel.: 22 620 48 28
fax: 22 654 62 20
e-mail: biuro@instalwaw.pl
Dane formalne spółki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000061686
NIP 527-00-08-600
Regon: 010340337
Nr rejestrowy BDO 000148400
Wysokość Kapitału Zakładowego: 6 699 960,00 zł
Konto bankowe: mBank S.A.
27 1140 1010 0000 5198 5500 1001

Install