Aktualności

W Pruszkowie na budowie niezły kocioł!
Na teren budowy dotarł transport dwóch olejowych kotłów wodnych o nominalnej mocy cieplnej 20MWt każdy oraz jeden gazowo – olejowy kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 5MWt. Jest to kolejny kamień milowy na drodze do dostosowania Elektrociepłowni Pruszków do wymagań  DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).
Czytaj więcej
OŚ Sulejówek – podpisanie umowy
W dniu 02.08.2022 podpisano w Sulejówku umowę na realizację w systemie projektuj i buduj kontraktu: „Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków”".
Czytaj więcej
Robi się pięknie i zielono!
Na budowie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim prace podstawowego zakresu umowy dobiegają końca. Zakończono prace związane z montażem instalacji technologicznych w pompowni ścieków i osadów oraz remont budynku administracyjnego z laboratorium. Przeprowadzono próbę szczelności istniejącego WKF. Zakończono prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej na drogach oczyszczalni. Trwa humusowanie oraz porządkowanie terenu. Trwa montaż blachy na kopule WKF i zbiorniku osadu zmieszanego oraz prace wykończeniowe wewnętrzne istniejących obiektów oczyszczalni. W najbliższym miesiącu planowane jest rozpoczęcie rozruchu WKF oraz uruchomienie nowej mikroturbiny biogazowej.
Czytaj więcej
Czyścimy OCHOTĘ
Trwa realizacja zadania: Modernizacja przepompowni ścieków „Ochota" zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej 125 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
Czytaj więcej
Powiśle II odebrane
Z końcem maja zakończyły się prace związane z „Przebudową przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Czytaj więcej
Mniej CO2 dzięki mikrokogeneracji
W ramach Projektu „Optymalizacja pracy warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej poprzez włączenie do systemu układów mikrokogeneracji” Instal Warszawa jako generalny wykonawca zaprojektował i uruchomił dwa zespoły małej kogeneracji o mocy elektrycznej 0,999 MW w Warszawie zespół nr 1 przy ul. Nocznickiego – dzielnica Bielany oraz zespól nr 2 przy ul. Jutrzenki – dzielnica Wochy.
Czytaj więcej
Na budowie gorąco, żeby gorąco było w Pruszkowie
Na terenie EC Pruszków trwa realizacja zadania Kotłownia gazowa olejowa, w której zainstalowane zostaną dwa olejowe kotły wodne o nominalnej mocy cieplnej 20MWt każdy oraz jeden gazowo – olejowy kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 5MWt.
Czytaj więcej
OŚ Łomża – mocno zaawansowana
W ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie w Łomży” prowadzone są zaawansowane prace Instalacyjne, Konstrukcyjne i Technologiczne. Obecnie trwają zaawansowane prace modernizacyjne drugiego osadnika wstępnego, wykonano nową warstwę dna, trwają prace naprawcze i izolacyjne żywiczne ścian.  Pomiędzy WKF-ami zamontowano pomosty komunikacyjne. Zakończono montaż pochodni i zbiornika biogazu na nowo wykonanych fundamentach oraz rusztu napowietrzającego nowego reaktora biologicznego C .
Czytaj więcej
Radar w Legionowie – już odnowiony
W ramach zadania pn. Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły finansowanej przez Bank Światowy odnowiono istniejącą wieżę radarową dla stacji meteorologicznej w Legionowie.
Czytaj więcej
ZGO Jarocin – umowa podpisana
W dniu 29.04.2022 podpisano w Jarocinie umowę na realizację w systemie projektuj i buduj kontraktu: "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Część biologiczna – rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz Zadanie nr 3C: Część biologiczna - rozbudowa o fermenter" . Umowa realizowana będzie przez konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. oraz Eggersmann Anlagenbau GmbH na zlecenie „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Czytaj więcej