Aktualności

 • 30-12-2015 r.
  Elektrownia Opole – ruszyła budowa pierwszego zbiornika popiołów
  Ruszyła budowa pierwszego z trzech Zbiorników Odpopielania dla Elektrowni Opole realizowanej w ramach Budowy Bloków nr 5 i 6.
  18-12-2015 r.
  Elektrownia Kozienice – trwają prace technologiczne
  Przedmiotowa inwestycja obecnie znajduje się na etapie montażu technologii transportu i magazynowania popiołów, montażu instalacji wod-kan, HVAC oraz wykończenia zbiorników technologicznych. Trwa również budowa budynków technicznych o specyficznej bryle przypominającej klepsydrę, które służyły będą również jako łączniki pomiędzy zbiornikami.
  11-12-2015 r.
  OŚ Czajka – odbudowa spalarni zakończona
  W dniu 11.12.2015 r. podpisano Protokół odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych przez INSTAL WARSZAWA S.A. w ramach inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlanych <b>w celu odtworzenia stanu sprzed pożaru w dniu 18 maja 2013 roku obiektu S2 Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków CZAJKA w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.</b>
 • 02-12-2015 r.
  Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny – zakończona
  W dniu 27.11.2015 r. podpisane zostało Świadectwo Przejęcia dla Zadania nr I - „Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej”, realizowanego w ramach kontraktu z MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
  25-11-2015 r.
  SUW dla Elektrowni Opole – intensywne prace trwają
  <p>Trwają intensywne prace na budowie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dla Elektrowni Opole.<br> W zakresie INSTAL WARSZAWA S.A. jest m. in. wykonanie konstrukcji żelbetowych czterech obiektów: </p>
  17-11-2015 r.
  ZZO Lubartów – łopaty wbite!
  W dniu 10 listopada 2015 r. wbito „pierwszą łopatę” rozpoczynającą budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, gm. Lubartów. Łopaty wbijali m.in.: Janusz Bodziacki – Przewodniczący Zgromadzenia ZKGZL, Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku, Krzysztof Kopyść – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Marian Olesiejuk – Dyrektor biura ZKGZL.
 • 10-11-2015 r.
  Uroczyste otwarcie SUW „Praga”
  W dniu 09.11.2015 r., w obecności Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz oddano do użytku nowoczesną instalację ozonowania pośredniego i filtrów węglowych na Stacji Uzdatniania Wody „Praga” (dawniej: Zakład Wodociągu Praskiego). Oznacza to zakończenie inwestycji „Rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego” realizowanej przed Konsorcjum: IDS-BUD S.A., Seen Technologie Sp. z o.o. oraz INSTAL WARSZAWA S.A.
  28-10-2015 r.
  INSTALAIRECO - testy na pompowni Wolicka
  Opracowana przez firmę INSTAL WARSZAWA technologia INSTALAIRECO testowana jest na pompowni ścieków przy ul. Wolickiej.
  19-10-2015 r.
  Zbudujemy silosy popiołów w Elektrowni Opole
  W ramach rozbudowy Elektrowni Opole realizowanej przez konsorcjum Rafako S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Polimex Mostostal S.A. do wykonania przewidziane są m.in. instalacje odpopielania dla Bloków nr 5 i 6, w tym 3 zbiorniki żelbetowe do magazynowania popiołów o pojemności ok 27 000 m3 każdy.
 • 12-10-2015 r.
  Dobiegają końca rozruchy Wodociągu Praskiego w Warszawie
  Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego” dobiega końca. Od kwietnia 2015 trwają rozruchy instalacji. W maju 2015 instalacja została napełniona wodą, rozpoczęły się płukania i dezynfekcja. W lipcu 2015 rozpoczęto zasypkę filtrów węglowych, a w sierpniu 2015 uruchomiono produkcję wody do miasta.
  02-10-2015 r.
  Konferencja w Lubartowie
  W ramach promocji projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 29 września 2015 r. odbyła się konferencja pt. „<b>Rozbudowa systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania, jako wspólne działanie samorządów lokalnych w świetle zmian w prawodawstwie polskim</b>”.
  22-09-2015 r.
  INSTALAIRECO na konferencji PZITS w Zakopanem
  W dniach 16-19 września 2015 r. odbyła się w Zakopanem konferencja „Zarządzanie gospodarką odpadami”, zorganizowana przez PZITS Oddział Wielkopolski.
 • 11-09-2015 r.
  SUW dla Elektrowni Opole – rozpoczęto prace ziemne
  INSTAL WARSZAWA S.A. – członek konsorcjum: Seen Technologie<br> Sp. z o.o., INSTAL WARSZAWA S.A. oraz Elemont S.A., realizuje w systemie „projektuj i buduj” stacje uzdatniania wody dla Elektrowni w Opolu.
  01-09-2015 r.
  Zakończenie prac w Woli Suchożebrskiej
  Zakończono roboty związane z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).
  24-08-2015 r.
  Budowa oczyszczalni wód opadowych w Płocku – zakończona
  Realizacja inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy” dobiegła końca. W dniu 12.08.2015 r. podpisany został protokół odbioru końcowego. Uzyskane zostało również pozwolenie na użytkowanie.
 • 12-08-2015 r.
  Trwają prace mikrotunelowe w ul. Lucerny w Warszawie
  Wykorzystując okres urlopowy i zmniejszony ruch samochodów w Warszawie INSTAL WARSZAWA S.A. wraz z Partnerem Konsorcjum Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „INKOP” Spółka z o.o. realizuje zadanie „Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej”.
  31-07-2015 r.
  Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Morągu
  Realizacja inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg” dobiegła końca.
  23-07-2015 r.
  Instal Warszawa została wyróżniona certyfikatem „Złoty Płatnik 2014”
  Jest nam miło poinformować, że INSTAL WARSZAWA S.A. uzyskała tytuł „Złotego Płatnika 2014”.
 • 30-06-2015 r.
  INSTAL AIRECO - Napisali o nas…
  Opracowana przez firmę INSTAL WARSZAWA technologia INSTAL AIRECO budzi coraz większe zainteresowanie i zdobywa coraz więcej zwolenników.
  15-06-2015 r.
  ZZO w Wólce Rokickiej gm. Lubartów – podpisana umowa
  W dniu 11.06.2015 r. pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej a INSTAL WARSZAWA S.A. została podpisana umowa na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów.
  08-06-2015 r.
  EC Kozienice - ślizgamy się dalej!
  Zakończył się kolejny etap prac związanych z budową trzech silosów na popiół w Elektrowni Kozienice.
 • 01-06-2015 r.
  INSTALAIRECO na targach WOD-KAN w Bydgoszczy
  W dniach 26 – 28.05.2015 jak co roku w Bydgoszczy odbyły się targi WOD-KAN.
  20-05-2015 r.
  Będziemy modernizować St. Pomp Kanałowych „Powiśle”
  W dniu 20.05.2015 konsorcjum INSTAL WARSZAWA S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. o.o. podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na realizację:
  14-05-2015 r.
  Trwa rozruch oczyszczalni ścieków w Jędrychówku
  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dobiega końca. Przepustowość oczyszczalni to 32 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).
 • 27-04-2015 r.
  Uroczyste otwarcie RIPOK w Zawierciu
  W dniu 27.04.2015 r. na składowisku odpadów w Zawierciu przy ulicy Podmiejskiej dokonano uroczystego otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie pierwszym.
  22-04-2015 r.
  Zakończona modernizacja przepompowni ścieków Saska Kępa w Warszawie
  W dniu 21.04.2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie protokołu odbioru ostatecznego dla zadania: Modernizacja przepompowni Saska Kępa I – S2” realizowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.
  08-04-2015 r.
  Odbiory robót budowlanych przy Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin zakończone
  W marcu zakończono odbiory robót budowlanych przy rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin.
 • 26-03-2015 r.
  Podpisano protokół końcowy dla rozbudowy OŚ w Bartkowie
  W dniu 26.03.15 uroczyście podpisano protokół końcowy dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie – III etap między Zamawiającym - Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. a Wykonawcą - Instal Warszawa S.A.
  26-03-2015 r.
  Zgodnie z planem trwają prace żelbetowe z ZUO Siedlce
  Zgodnie z planem w okresie zimowym wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania polegającego na dostosowaniu instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).
  19-03-2015 r.
  EC Kozienice - Pierwszy ślizg silosu popiołów zakończony!
  Po 15 dniach nieprzerwanej pracy na terenie EC Kozienice zakończono prace związane z wykonaniem ścian pierwszego z trzech silosów na popiół w technologii deskowania ślizgowego.
 • 13-03-2015 r.
  Zakończono roboty w ramach rozbudowy ZZO w Hajnówce – trwają przygotowania do rozruchu
  Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce jest już na ukończeniu.
  06-03-2015 r.
  EC Kozienice - ruszyło wykonanie ścian pierwszego silosu popiołu metodą ślizgu
  Na terenie EC Kozienice ruszyły prace związane z wykonaniem ścian pierwszego z trzech silosów na popiół w technologii deskowania ślizgowego.
  12-02-2015 r.
  Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie, gm. Zagnańsk – efekt ekologiczny osiągnięty!
  Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wykonywane w ramach inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie – III etap, zostały zakończone w grudniu 2014 r. Rezultatem modernizacji i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków jest prawie dwukrotne zwiększenie jej przepustowości (z 1000 m<sup>3</sup>/d do 1700 m<sup>3</sup>/d) oraz zmodernizowanie jej pracy.
 • 05-02-2015 r.
  Budowa SUW dla Elektrowni Opole – podpisana umowa
  W dniu 4 lutego 2015 r. konsorcjum firm: Seen Technologie, INSTAL WARSZAWA oraz ELEMONT Brzezie podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody dla Elektrowni Opole.
  29-01-2015 r.
  Oczyszczalnia ścieków w Morągu - prace przy suszarnia osadów dobiegają końca
  Trwają intensywne prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w gminie Morąg. Jednym z wykonywanych obiektów jest słoneczna suszarnia osadów ściekowych. Przewidywana jej wydajność wynosi 4000 ton osadów odwodnionych na rok.
  14-01-2015 r.
  Budowa oczyszczalni wód opadowych w Płocku – na ukończeniu główne prace żelbetowe na kanale spiralnym
  Inwestycja pn.: „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy” realizowana jest na podstawie umowy podpisanej we wrześniu 2013 r. Jej wartość wynosi ponad 16 mln zł netto.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies