Aktualności

 • 19-12-2017 r.
  Kamień węgielny na OŚ Józefów
  Na terenie budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie wmurowano kamień węgielny. W uroczystości uczestniczył Inwestor – Miasto Józefów, Użytkownik – Hydrosfera Sp. z o.o., Inżynier Kontraktu – Sweco Consulting Sp. z o.o. oraz Generalny Wykonawca – Instal Warszawa S.A, a także projektanci, podwykonawcy i dostawcy. W betonowaniu specjalnej kapsuły brali udział m.in. Burmistrz Miasta Józefów Stanisław Kruszewski oraz Prezesem Instal Warszawa S.A. – Andrzej Grygo.
  08-12-2017 r.
  ZZO Lubartów – z Kryształową Cegłą
  Rozstrzygnięto XVII edycję Konkursu <strong>„O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej</strong>, <i>na Szlaku Słońca i Śniegu</i> organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie
  01-12-2017 r.
  OŚ Garwolin - montaże urządzeń
  W ramach Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie zakończono prace związane z montażem piaskowników pionowo-wirowych wraz z pod konstrukcją estakad i rurociągów tłocznych.
 • 20-11-2017 r.
  Roboty betoniarskie na OŚ Opatówek
  Na oczyszczalni ścieków w Opatówku trwają prace betoniarskie.<br/><br/> Prowadzone są roboty na zbiorniku osadu ob. 6, reaktorach (ob. 3Ai3B) oraz obiekcie nr 2 tj. budynku technicznym. Realizowane są też prace związane z wykonywaniem sieci technologicznych i kanalizacyjnych.
  17-11-2017 r.
  Rozbudowa OS Sułkowice rozpoczęta
  Gmina Chynów reprezentowana przez Wójta Pana Tadeusza Zakrzewskiego w dniu 17.11.2017 r. podpisała umowę na realizację projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” w systemie projektuj i buduj z firmą Instal Warszawa S.A. reprezentowaną przez Pana Prezesa Andrzeja Grygo.
  03-11-2017 r.
  Kasyno Oficerskie do remontu
  W dawnym kasynie oficerskim w Twierdzy Modlin już się dzieje. Niszczejący przez lata pocarski zabytek z początku XX wieku, od kilku dni jest gruntownie remontowany. Samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego, który trzy lata temu odkupił kasyno od Agencji Mienia Wojskowego, pozyskał 11 milionów złotych unijnej dotacji na remont.
 • 30-10-2017 r.
  Stacja Pomp „Powiśle” zakończona
  Na koniec września zakończono prace związane z przebudową i modernizacją Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” w Warszawie. Kończy to realizację całości kontraktu obejmującego również wykonanie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej i w samej ul. Mydlarskiej.
  30-10-2017 r.
  Działamy w ZUOS Tczew
  W dniu 30.10.2017 Pan Prezes Marcin Cejer reprezentujący Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie oraz Pan Prezes Andrzej Grygo w imieniu Instal Warszawa S.A. podpisali umowę
  25-10-2017 r.
  Budujemy bioreaktory w OŚ Opatówek
  W ramach kontraktu ‘’Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek’’ wykonano wykopy pod reaktory biologiczne 3A i 3B, ułożono pod nie chudy beton.
 • 05-10-2017 r.
  Umowa na budowę OŚ Józefów podpisana
  W dniu 5 października burmistrz Miasta Józefów Stanisław Kruszewski oraz skarbnik Halina Siwek podpisali wraz z prezesem Instal Warszawa S.A. – Andrzejem Grygo umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie wraz z serwisem gwarancyjnym.
  19-09-2017 r.
  Podpisanie umowy na rozbudowę OŚ Opatówek
  Dnia 19 września 2017 Prezes Andrzej Grygo w imieniu konsorcjum firm Seen Technologie Sp. z o.o. (Lider) oraz Instal Warszawa S.A. (partner) podpisał z Burmistrzem Gminy Opatówek Sebastianem Wardęckim umowę na <strong>"Rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek".</strong>
  08-09-2017 r.
  Pieczarkalia 2017
  W dniach 07-08 września odbyły się w Siedlcach Pieczarkalia 2017 – XVII Święto Pieczarki.Jest to coroczne dwudniowe branżowe święto producentów pieczarki. Impreza zgromadziła kilkuset producentów i kilkudziesięciu wystawców z kraju i z zagranicy.
 • 06-09-2017 r.
  Uroczyste oddanie do eksploatacji stacja uzdatniania wody dla Elektrowni Opole
  Po zakończonym powodzeniem 240 godzinnym ruchu próbnym nowa stacja uzdatniania wody w Elektrowni Opole została przekazana do eksploatacji.
  21-08-2017 r.
  OŚ Garwolin reaktor MBR już gotowy
  W sierpniu w ramach Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie. zakończono prace żelbetowe nowego reaktora biologicznego MBR wraz z próbami szczelności zbiornika, a w projektowanym budynku obsługi membran oraz stacji dmuchaw dla potrzeb bioreaktora zakończono układanie stropodachu z płyt strunobetonowych.
  11-08-2017 r.
  Prace rozbiórkowe poletek zakończone
  Od lipca trwają prace związane z „PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA”.
 • 30-07-2017 r.
  Pompownia Nowodwory na półmetku
  W ramach modernizacji Pompowni ścieków Nowodwory prace trwają we wszystkich branżach. W lipcu wykonano estakadę pod kanały powietrza złowonnego, dostarczono kontenery biofiltrów, zamontowano kompletna linię usuwania skratek składająca się z zespołu 6 krat prętowych, przenośnika, rozdrabniarki i prasopłuczki. Trwa montaż wentylacji mechanicznej składającej się z kilkunastu zespołów oraz prace z zakresu budowy kolektora zrzutowego wód deszczowych Dn1600 w wykonaniu specjalnym ze stali 316L.
  03-07-2017 r.
  INSTALAIRECO® – rozruchy na Stacji Pomp „Powiśle”
  W lipcu rozpoczęto technologiczne rozruchy instalacji dezodoryzacji INSTALAIRECO<sup>®</sup> na Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” w Warszawie. Instalacja będzie służyć do neutralizacji związków złowonnych z powietrza wylotowego z komór przepompowni.
  13-06-2017 r.
  Rusza modernizacja OŚ w Kościanie
  W dniu 13.06.2017 konsorcjum firm INSTAL WARSZAWA S.A. i Seen Technologie Sp. z o.o. podpisało z Wodociągami Kościańskimi Sp. z o.o. umowę z na realizację: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA”
 • 12-06-2017 r.
  W Zakładzie OMAR prace idą pełną parą
  Trwają intensywne prace przy budowie budynku warsztatowego oraz hali magazynowej w Zakładzie Produkcyjnym OMAR w Kielcach.
  01-06-2017 r.
  Elektrownia Kozienice – początek rozruchów
  W Elektrowni Kozienice rozpoczynają się ostatnie prace przed rozruchami „gorącymi” dla instalacji transportu i magazynowania popiołów lotnych.
  18-05-2017 r.
  INSTALAIRECO na targach WOD-KAN w Bydgoszczy
  W dniach 16 – 18.05.2017 jak co roku w Bydgoszczy odbyły się targi WOD-KAN. W tegorocznych Targach wzięło udział 395 wystawców, reprezentujących ponad 500 marek związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
 • 12-04-2017 r.
  Rozruchy SUW Opole
  Na terenie budowy SUW Opole z końcem lutego zakończono wykonanie głównych robót budowlano – konstrukcyjnych. W miesiącu marcu także zakończono przeprowadzanie prób szczelności dla zbiorników, kanałów oraz komór na obiekcie nr 2 - Budynek Filtrów ze Stacją DEMI , a także zakończono wykonywanie prób szczelności na zbiornikach 4.1 Zbiornik technologiczny osadu zagęszczonego i 4.2 zbiornik technologiczny - Flotat – wszystkie z wynikami pozytywnymi.
  30-03-2017 r.
  PSZOKi już dla mieszkańców!
  Zakończyła się budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. W formule projektuj i buduj powstały trzy PSZOKi, które są dostępne dla mieszkańców od początku marca. Działają w miejscowości Luszawa, Gmina Ostrówek, w miejscowości Brzostówka, Gmina Serniki, w miejscowości Nowodwór, Gmina Lubartów.
  15-03-2017 r.
  Ruszyły prace w pompowni „Nowodwory”
  Modernizowana stacja Pomp Kanałowych „Nowodwory” rozpoczęta. Zgodnie z harmonogramem, na terenie pompowni przystąpiono do budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych do biofiltrów.
 • 17-02-2017 r.
  Elektrownia Połaniec – oczyszczanie spalin
  ENGIE Energia Polska S.A. przeprowadziła badania możliwości podniesienia skuteczności oczyszczania spalin wspomaganego dozowaniem kwasów organicznych.
  23-01-2017 r.
  Pompownia „Powiśle” - hermetyzacja
  W grudniu ukończono etap robót  związany z  wykonaniem nowych  konstrukcji żelbetowych stropów. Umożliwi to docelowo hermetyzację komór czerpnych  w wyniku czego powietrze złowonne podlegać będzie  skutecznej dezodoryzacji  w wyniku montażu  skrubera  INSTALAIRECO   będącego innowacyjną technologią opracowaną przez Instal Warszawa S.A.
  04-01-2017 r.
  Prace technologiczne w Elektrowni Kozienice
  Prace technologiczne na Zbiornikami Retencyjnymi Popiołu w Elektrowni Kozienice postępują bez zakłóceń.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies