Aktualności

 • 19-12-2017 r.
  Kamień węgielny na OŚ Józefów
  Na terenie budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie wmurowano kamień węgielny. W uroczystości uczestniczył Inwestor – Miasto Józefów, Użytkownik – Hydrosfera Sp. z o.o., Inżynier Kontraktu – Sweco Consulting Sp. z o.o. oraz Generalny Wykonawca – Instal Warszawa S.A, a także projektanci, podwykonawcy i dostawcy. W betonowaniu specjalnej kapsuły brali udział m.in. Burmistrz Miasta Józefów Stanisław Kruszewski oraz Prezesem Instal Warszawa S.A. – Andrzej Grygo.
  08-12-2017 r.
  ZZO Lubartów – z Kryształową Cegłą
  Rozstrzygnięto XVII edycję Konkursu <strong>„O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej</strong>, <i>na Szlaku Słońca i Śniegu</i> organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie
  01-12-2017 r.
  OŚ Garwolin - montaże urządzeń
  W ramach Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie zakończono prace związane z montażem piaskowników pionowo-wirowych wraz z pod konstrukcją estakad i rurociągów tłocznych.
 • 20-11-2017 r.
  Roboty betoniarskie na OŚ Opatówek
  Na oczyszczalni ścieków w Opatówku trwają prace betoniarskie.<br/><br/> Prowadzone są roboty na zbiorniku osadu ob. 6, reaktorach (ob. 3Ai3B) oraz obiekcie nr 2 tj. budynku technicznym. Realizowane są też prace związane z wykonywaniem sieci technologicznych i kanalizacyjnych.
  17-11-2017 r.
  Rozbudowa OS Sułkowice rozpoczęta
  Gmina Chynów reprezentowana przez Wójta Pana Tadeusza Zakrzewskiego w dniu 17.11.2017 r. podpisała umowę na realizację projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” w systemie projektuj i buduj z firmą Instal Warszawa S.A. reprezentowaną przez Pana Prezesa Andrzeja Grygo.
  30-10-2017 r.
  Stacja Pomp „Powiśle” zakończona
  Na koniec września zakończono prace związane z przebudową i modernizacją Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” w Warszawie. Kończy to realizację całości kontraktu obejmującego również wykonanie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej i w samej ul. Mydlarskiej.
 • 30-10-2017 r.
  Działamy w ZUOS Tczew
  W dniu 30.10.2017 Pan Prezes Marcin Cejer reprezentujący Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie oraz Pan Prezes Andrzej Grygo w imieniu Instal Warszawa S.A. podpisali umowę
  25-10-2017 r.
  Budujemy bioreaktory w OŚ Opatówek
  W ramach kontraktu ‘’Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek’’ wykonano wykopy pod reaktory biologiczne 3A i 3B, ułożono pod nie chudy beton.
  05-10-2017 r.
  Umowa na budowę OŚ Józefów podpisana
  W dniu 5 października burmistrz Miasta Józefów Stanisław Kruszewski oraz skarbnik Halina Siwek podpisali wraz z prezesem Instal Warszawa S.A. – Andrzejem Grygo umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie wraz z serwisem gwarancyjnym.
 • 19-09-2017 r.
  Podpisanie umowy na rozbudowę OŚ Opatówek
  Dnia 19 września 2017 Prezes Andrzej Grygo w imieniu konsorcjum firm Seen Technologie Sp. z o.o. (Lider) oraz Instal Warszawa S.A. (partner) podpisał z Burmistrzem Gminy Opatówek Sebastianem Wardęckim umowę na <strong>"Rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek".</strong>
  08-09-2017 r.
  Pieczarkalia 2017
  W dniach 07-08 września odbyły się w Siedlcach Pieczarkalia 2017 – XVII Święto Pieczarki.Jest to coroczne dwudniowe branżowe święto producentów pieczarki. Impreza zgromadziła kilkuset producentów i kilkudziesięciu wystawców z kraju i z zagranicy.
  06-09-2017 r.
  Uroczyste oddanie do eksploatacji stacja uzdatniania wody dla Elektrowni Opole
  Po zakończonym powodzeniem 240 godzinnym ruchu próbnym nowa stacja uzdatniania wody w Elektrowni Opole została przekazana do eksploatacji.
 • 21-08-2017 r.
  OŚ Garwolin reaktor MBR już gotowy
  W sierpniu w ramach Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie. zakończono prace żelbetowe nowego reaktora biologicznego MBR wraz z próbami szczelności zbiornika, a w projektowanym budynku obsługi membran oraz stacji dmuchaw dla potrzeb bioreaktora zakończono układanie stropodachu z płyt strunobetonowych.
  11-08-2017 r.
  Prace rozbiórkowe poletek zakończone
  Od lipca trwają prace związane z „PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA”.
  30-07-2017 r.
  Pompownia Nowodwory na półmetku
  W ramach modernizacji Pompowni ścieków Nowodwory prace trwają we wszystkich branżach. W lipcu wykonano estakadę pod kanały powietrza złowonnego, dostarczono kontenery biofiltrów, zamontowano kompletna linię usuwania skratek składająca się z zespołu 6 krat prętowych, przenośnika, rozdrabniarki i prasopłuczki. Trwa montaż wentylacji mechanicznej składającej się z kilkunastu zespołów oraz prace z zakresu budowy kolektora zrzutowego wód deszczowych Dn1600 w wykonaniu specjalnym ze stali 316L.
 • 03-07-2017 r.
  INSTALAIRECO® – rozruchy na Stacji Pomp „Powiśle”
  W lipcu rozpoczęto technologiczne rozruchy instalacji dezodoryzacji INSTALAIRECO<sup>®</sup> na Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” w Warszawie. Instalacja będzie służyć do neutralizacji związków złowonnych z powietrza wylotowego z komór przepompowni.
  13-06-2017 r.
  Rusza modernizacja OŚ w Kościanie
  W dniu 13.06.2017 konsorcjum firm INSTAL WARSZAWA S.A. i Seen Technologie Sp. z o.o. podpisało z Wodociągami Kościańskimi Sp. z o.o. umowę z na realizację: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA”
  12-06-2017 r.
  W Zakładzie OMAR prace idą pełną parą
  Trwają intensywne prace przy budowie budynku warsztatowego oraz hali magazynowej w Zakładzie Produkcyjnym OMAR w Kielcach.
 • 01-06-2017 r.
  Elektrownia Kozienice – początek rozruchów
  W Elektrowni Kozienice rozpoczynają się ostatnie prace przed rozruchami „gorącymi” dla instalacji transportu i magazynowania popiołów lotnych.
  18-05-2017 r.
  INSTALAIRECO na targach WOD-KAN w Bydgoszczy
  W dniach 16 – 18.05.2017 jak co roku w Bydgoszczy odbyły się targi WOD-KAN. W tegorocznych Targach wzięło udział 395 wystawców, reprezentujących ponad 500 marek związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
  12-04-2017 r.
  Rozruchy SUW Opole
  Na terenie budowy SUW Opole z końcem lutego zakończono wykonanie głównych robót budowlano – konstrukcyjnych. W miesiącu marcu także zakończono przeprowadzanie prób szczelności dla zbiorników, kanałów oraz komór na obiekcie nr 2 - Budynek Filtrów ze Stacją DEMI , a także zakończono wykonywanie prób szczelności na zbiornikach 4.1 Zbiornik technologiczny osadu zagęszczonego i 4.2 zbiornik technologiczny - Flotat – wszystkie z wynikami pozytywnymi.
 • 30-03-2017 r.
  PSZOKi już dla mieszkańców!
  Zakończyła się budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. W formule projektuj i buduj powstały trzy PSZOKi, które są dostępne dla mieszkańców od początku marca. Działają w miejscowości Luszawa, Gmina Ostrówek, w miejscowości Brzostówka, Gmina Serniki, w miejscowości Nowodwór, Gmina Lubartów.
  15-03-2017 r.
  Ruszyły prace w pompowni „Nowodwory”
  Modernizowana stacja Pomp Kanałowych „Nowodwory” rozpoczęta. Zgodnie z harmonogramem, na terenie pompowni przystąpiono do budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych do biofiltrów.
  17-02-2017 r.
  Elektrownia Połaniec – oczyszczanie spalin
  ENGIE Energia Polska S.A. przeprowadziła badania możliwości podniesienia skuteczności oczyszczania spalin wspomaganego dozowaniem kwasów organicznych.
 • 23-01-2017 r.
  Pompownia „Powiśle” - hermetyzacja
  W grudniu ukończono etap robót  związany z  wykonaniem nowych  konstrukcji żelbetowych stropów. Umożliwi to docelowo hermetyzację komór czerpnych  w wyniku czego powietrze złowonne podlegać będzie  skutecznej dezodoryzacji  w wyniku montażu  skrubera  INSTALAIRECO   będącego innowacyjną technologią opracowaną przez Instal Warszawa S.A.
  04-01-2017 r.
  Prace technologiczne w Elektrowni Kozienice
  Prace technologiczne na Zbiornikami Retencyjnymi Popiołu w Elektrowni Kozienice postępują bez zakłóceń.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies