Aktualności

 • 20-12-2018 r.
  OŚ Jaworzno – trwają prace
  W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” aktualnie wykonywana jest wymiana sieci wodociągowej.
  12-12-2018 r.
  SUW Wieliszew – umowa podpisana
  INSTAL WARSZAWA S.A. w konsorcjum z SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję pn. Zadanie III.9 „Modernizacja Zakładu Północnego - Etap II.B”, w której Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla m.st. Warszawy S.A.
  11-12-2018 r.
  Powiśle II - podpisana umowa
  W dniu dzisiejszym, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji dla m.st. Warszawy S.A. a INSTAL WARSZAWA S.A., została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 • 29-11-2018 r.
  OS Chynów – postęp prac
  Ostatnie tygodnie na budowie Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach koło Chynowa związane były z zakończeniem budowy reaktora biologicznego i pomyślnym przeprowadzeniem próby szczelności.
  23-11-2018 r.
  OŚ Kościan - na finiszu
  W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościanie kończone są prace modernizacyjne.
  15-11-2018 r.
  OŚ Garwolin – uroczyste otwarcie
  W dniu 15 listopada 2018 roku uroczyście otworzono po modernizacji Oczyszczalnię Ścieków w Garwolinie.
 • 07-11-2018 r.
  Pompownia Moczydło – prace remontowe
  Na modernizowanej pompowni ścieków Moczydło w Warszawie trwają prace związane z montażem czterech nowych układów pompowych (pompy, rurociągi, armatura) oraz prace w komorze zasuw na rurociągach tłocznych.
  29-10-2018 r.
  Silos cukru w Chełmży - plan zrealizowany!
  W dniu 29 października udało się zakończyć prace związane z wykonywaniem ścian nowego silosu cukru w zakładach cukrowniczych w Chełmży, co zostało uwiecznione wywieszeniem „wiechy”.
  24-10-2018 r.
  OŚ Garwolin - zakończenie realizacji
  Budowa Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie dobiega końca, otrzymanie pozwolenia na użytkowanie i zbliżające się oficjalne otwarcie oczyszczalni potwierdza zakończenie realizacji inwestycji.
 • 11-10-2018 r.
  OŚ Pińczów - info z frontu robót
  Na budowie oczyszczalni ścieków w Pińczowie obecnie trwają prace związane z realizacją nowoprojektowanego obiektu - Budynku stacji krat i piaskownika.
  28-09-2018 r.
  OŚ Józefów – montaż przykryć
  Na oczyszczalni w Józefowie zamontowano przykrycia dachowe na reaktorach biologicznych.
  25-09-2018 r.
  Rusza budowa w ZUOS Tczew
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie nareszcie rusza budowa nowej hali kompostowania odpadów, która zapobiegnie rozprzestrzenianiu się odorów. Inwestorowi udało się pozyskać dofinansowania (blisko 10 mln złotych).
 • 14-09-2018 r.
  Silos cukru w Chełmży - przygotowania do ślizgu
  Budowa silosu na cukier w cukrowni Chełmża aktualnie jest na etapie zbrojenia górnej warstwy płyty fundamentowej silosu.
  07-09-2018 r.
  Instal Warszawa została wyróżniona certyfikatem „Złoty Płatnik 2017”
  Jest nam miło poinformować, że INSTAL WARSZAWA S.A. uzyskała tytuł „Złotego Płatnika 2017”.
  30-08-2018 r.
  OŚ Kościan - WKF na ukończeniu
  Aktualnie prowadzone są roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem wydzielonych komór fermentacji, w najbliższym czasie planowane jest wykonanie drugiego z górnych stożków.
 • 24-08-2018 r.
  OŚ Jaworzno – podpisanie umowy
  W dniu dzisiejszym została podpisana umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie a Generalnym Wykonawcą – Instal Warszawa S.A.
  14-08-2018 r.
  OŚ Józefów – montaż technologii
  Trwają prace montażowe instalacji technologicznych na oczyszczalni ścieków w&nbsp;Józefowie w ramach realizacji <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym</i>.
  08-08-2018 r.
  OŚ Chynów – bioreaktor
  W ramach kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” w systemie projektuj i buduj prowadzone są prace trwają przy budowie reaktora biologicznego oraz budowa sieci międzyobiektowych.
 • 01-08-2018 r.
  OŚ w Dęblinie – prace przygotowawcze
  W ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” rozpoczęto prace przygotowawcze do usunięcia osadu z otwartych komór fermentacji OKF-ów, w tym mi.in usunięto przerośnięty roślinnością kożuch zalegający na koronie zbiorników.
  25-07-2018 r.
  Kanał dla nowego silosu cukru in Chełmża
  W ramach realizacji silosu na cukier o pojemności 50 000 t w zakładzie w Chełmży rozpoczęto prace zbrojarskie związane z wykonaniem kanału i płycie dennej silosu.
  18-07-2018 r.
  Pompownia Moczydło – prace remontowe
  W ramach realizacji zadania Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych „Moczydło” INSTAL WARSZAWA S.A. prowadzi prace remontowe i demontażowe m.in.:
 • 11-07-2018 r.
  OŚ Garwolin – ostatnia faza
  Budowa Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie wkroczyła w ostatnią fazę inwestycji. Pracuje część osadowo-gazowa po modernizacji oraz nowy ciąg membran MBR.
  21-06-2018 r.
  Wybudujemy silos cukru w Chełmży dla Nordzucker
  Instal Warszawa S.A. podpisała umowę z Nordzucker Polska S.A. na wybudowanie kompletnego silosu na cukier o pojemności 50 000 t w zakładzie w Chełmży.
  16-06-2018 r.
  II Olimpiada Sportowa Budownictwa i Infrastruktury
  W dniu 16 czerwca w Józefowie bawiliśmy się na II Olimpiadzie Sportowej Budownictwa i Infrastruktury organizowanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
 • 12-06-2018 r.
  Prace ziemne i odwodnieniowe na OŚ w Pińczowie
  Trwają prace modernizacyjne w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie”.
  16-05-2018 r.
  Oczyszczalnia ścieków Kościan – info z realizacji
  Na budowie oczyszczalni ścieków w Kościanie prowadzone są obecnie zaawansowane prace konstrukcyjne wydzielonych komór fermentacji. Zrealizowany został 1 etap robót tzw. dolne stożki.
  08-05-2018 r.
  OŚ Dęblin – podpisanie umowy
  W dniu 08.05.2018 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.&nbsp;z&nbsp;o.o. a&nbsp;INSTAL WARSZAWA S.A. została podpisana umowa na „Przebudowę i&nbsp;rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie”.
 • 27-04-2018 r.
  OŚ Garwolin – trwają rozruchy
  W ramach Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie, aktualnie prowadzone są kompleksowe prace rozruchowe Reaktora biologicznego w tym komór denitryfikacji i nitryfikacji.
  18-04-2018 r.
  OŚ Opatówek – trwają przygotowania do rozruchów
  Zakończyliśmy montaż technologii w Budynku mechanicznych, FEK PAK oraz wyposażenie technologiczne dla Bioreaktorów.
  11-04-2018 r.
  OŚ Józefów – chwalimy się
  Zakończono prace żelbetowe na reaktorach biologicznych, obecnie trwa wykonywanie izolacji wewnętrznych i przygotowania do próby wodnej.
 • 04-04-2018 r.
  Rozbudujemy oczyszczalnię ścieków w Tczewie
  W dniu 29.03.2018 została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie”.
  21-03-2018 r.
  Pompownia Moczydło – podpisanie umowy
  W dniu 21.03.2018 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i&nbsp;Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. a INSTAL WARSZAWA S.A. została podpisana umowa na realizację zadania pn. Zadanie II.4: Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych „Moczydło”.
  12-03-2018 r.
  Rozbudujemy oczyszczalnię ścieków w Pińczowie
  W dniu 12.03.2018 r. pomiędzy Wodociągami Pińczowskimi Spółka z o.o. a&nbsp;INSTAL WARSZAWA S.A. została podpisana umowa na „Rozbudowę i&nbsp;przebudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie”.
 • 06-03-2018 r.
  OŚ Garwolin – rozruch
  W ramach Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie, aktualnie prowadzone są kompleksowe prace rozruchowe w zakresie kluczowych obiektów części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni.
  26-02-2018 r.
  OŚ Opatówek – nie zwalniamy tempa prac
  Nie zwalniamy tempa prac związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek.
  08-02-2018 r.
  Pompownia „Nowodwory” zakończona
  W połowie grudnia 2017 roku zakończono prace związane z przebudową i&nbsp;modernizacją Stacji Pomp Kanałowych „Nowodwory” w Warszawie.
 • 02-02-2018 r.
  Próby szczelności osadników wstępnych - wykonane
  Od lipca trwają prace związane z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA”.
  24-01-2018 r.
  Zbroimy reaktory w OŚ Józefów
  W ramach realizacji <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym</i> w Józefowie pod Warszawą trwają prace zbrojarskie i szalunkowe reaktorów biologicznych. Zaprojektowana zbiorniki okrągłe o średnicy 25m z wewnętrznym mimośrodowym osadnikiem wtórnym.
  18-01-2018 r.
  Roboty na OŚ Opatówek
  Pomimo zimowej pogody nie przerywamy prac związanych z przebudową i&nbsp;rozbudową oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies