Aktualności

 • 19-12-2019 r.
  OŚ w Dęblinie – etap końcowy
  Prace związane z inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie wkroczyły w ostatni etap.
  12-12-2019 r.
  OŚ Sułkowice – przecięcie wstęgi
  Zakończono prace związane z modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach.
  11-12-2019 r.
  OŚ w Nowej Wsi Ełckiej – modernizujemy!
  Trwają intensywne pracy przy realizacji kontraktu „Przebudowa technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej” w zakresie przebudowy Części Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków.
 • 29-11-2019 r.
  OŚ Białobrzegi – podpisanie umowy
  W dniu 29.11.2019 Gmina Białobrzegi oraz Instal Warszawa S.A. podpisali umowę na realizację kontraktu pn. Budowa (modernizacja) i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa.
  25-11-2019 r.
  OŚ Pińczów – efekty osiągnięte
  W ramach inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie zakończono prace związane z montażem urządzeń, rurociągów technologicznych oraz sieci międzyobiektowych.
  13-11-2019 r.
  OŚ Jaworzno – modernizacja trwa
  W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” aktualnie prowadzone są prace rozruchowe wirówek dekantacyjnych w Stacji Odwadniania i Higienizacji Osadu.
 • 31-10-2019 r.
  Pompownia Moczydło - już działa!
  Zakończyły się prace modernizacyjne pompowni Moczydło w Warszawie.
  25-10-2019 r.
  OŚ Kościan – uroczyste otwarcie
  W dniu 25.10.2019 odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla miasta Kościana.
  17-10-2019 r.
  ZUO Kwidzyn – zakończona rozbudowa
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gliwie Małej koło Kwidzynia zakończono prace związane z Budową nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce.
 • 08-10-2019 r.
  Elektrownia Ostrołęka – zbudujemy silosy
  GE Power Sp. z o.o. zleciło konsorcjum Instal Warszawa S.A. oraz Energomard Nord Sp. z o.o. kompleksowe wykonanie elementów gospodarki popiołem lotnym dla Elektrowni Ostrołęka C, które obejmować będzie zbiorniki popiołu handlowego, zbiornik popiołu niehandlowego, system transportu popiołów z elektrofiltra.
  23-09-2019 r.
  OŚ Grodzisk Maz – prace ziemna
  Zakończyły się roboty wyburzeniowe istniejących komór osadu czynnego. Wykonano drogi tymczasowe i place składowe. Trwają roboty ziemne na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
  18-09-2019 r.
  OŚ Sułkowice – koniec coraz bliżej
  Na Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach etapowo prowadzone są prace związane z modernizacją.
 • 06-09-2019 r.
  ZUO Kwidzyn – montaż urządzeń
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gliwie Małej koło Kwidzynia Instal Warszawa prowadzi prace związane z Budową nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce.
  20-08-2019 r.
  OŚ w Mińsku Maz.– podpisanie umowy na projekt i budowę
  W obecności Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 20.08.2019 podpisano umowę w ramach kontraktu „KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MINSKU MAZOWIECKIM” między Zamawiającym - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Wykonawcą INSTAL WARSZAWA S.A.
  14-08-2019 r.
  OŚ w Dęblinie – prace na wszystkich frontach
  W ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie realizowane są prace na wszystkich frontach - roboty technologiczne, drogowe, wykończeniowe, konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne i AKPiA.
 • 08-08-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - zakończony
  W lipcu zakończono prace związane z budową silosu na cukier na Nordzucker Polska w Chełmży.
  31-07-2019 r.
  Oczyszczalnia w Nowej Wsi Ełckiej zostanie zmodernizowana
  W dniu 31.07.2019 Instal Warszawa podpisał z PWiK w Ełku umowę na realizację zadania: <i>Przebudowa technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej</i>.
  23-07-2019 r.
  Rusza rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie
  W dniu 23.07.2019 w Mogilnie (woj. Kujawsko- pomorskie) Instal Warszawa podpisał z Gminą Mogilno umowę na realizację zadania: <i>Przebudowa i&nbsp;rozbudowa oczyszczalni ścieków w&nbsp;Mogilnie.</i>
 • 18-07-2019 r.
  OŚ Tczew – na finiszu
  Zakończone zostały roboty budowlano-montażowe na przepompowni Czatkowy, kompostowni, budynku kraty gęstej, budynku separatora piasku i stacji dmuchaw. Na ukończeniu jest montaż nowych instalacji elektroenergetycznych oraz AKPiA, oświetlenia, inst. odgromowej.
  01-07-2019 r.
  OŚ Pińczów – Nowy reaktor już pracuje
  W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie zakończono modernizację pierwszego reaktora wielofunkcyjnego. Od stycznia br. po przeprowadzonych testach i rozruchach mechanicznych i technologicznych na reaktor został skierowany cały strumień ścieków dopływających do oczyszczalni. Wszystkie wymagane wielkości wskaźników ścieków oczyszczonych zostały osiągnięte. Do eksploatacji został również oddany budynek krat wraz z piaskownikiem.
  24-06-2019 r.
  OŚ Jaworzno – postęp prac
  W ramach modernizacji oczyszczalni Ścieków Jaworzno Dąb etap II trwają prace budowlano remontowe i technologiczne. Zakończono wymianę kanalizacji zewnętrznej i wodociągu.
 • 14-06-2019 r.
  Rozpoczynamy modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym (Grodzisk Maz.)
  W dniu 14.06.2019 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na realizację zadania: Budowa reaktora biologicznego , przebudowa istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacja pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
  10-06-2019 r.
  Pompownia Moczydło – zakończenie prac montażowych
  Na pompowni ścieków Moczydło w Warszawie zakończono wszystkie prace związane z montażem instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz prace związane z wykończeniem budynku.
  31-05-2019 r.
  ZUOS Tczew – hala stabilizatu skończona
  W dniu dzisiejszym podpisany został protokół odbioru końcowego dla budowy hali stabilizatu wraz z urządzeniami do dezodoryzacji złowonnego powietrza. Rozruch urządzeń odbył się pozytywnie oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
 • 21-05-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - zakończono montaż estakady
  Jednym z najważniejszych zakończonych etapów robót jest montaż estakady na wysokości 54,00 m. Do tego celu wykorzystany został dźwig o udźwigu 750 T. Prace związane z posadowieniem tych elementów trwały 3 dni.
  16-05-2019 r.
  OŚ w Dęblinie – info z frontu robót
  W ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie realizowane są prace technologiczne, drogowe, wykończeniowe, konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne i AKPiA.
  06-05-2019 r.
  OŚ Józefów – trwają rozruchy
  Zgodnie z wymaganiami kontraktowymi budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie zakończyła się w zeszłym roku. Uzyskano również pozwolenia na użytkowanie.
 • 25-04-2019 r.
  ZUO Kwidzyn – trwa budowa sortowni
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej koło Kwidzynia trwa Budowa nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce.
  10-04-2019 r.
  OŚ Chynów - reaktor na ukończeniu
  Realizacja inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” pomimo okresu zimowego sukcesywnie idzie do przodu.
  04-04-2019 r.
  OS Tczew – kamień węgielny
  W dniu dzisiejszym na oczyszczalni ścieków w Tczewie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kompostowni osadów ściekowych.
 • 01-04-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - na przekór wiatrom.
  Pogoda nas nie rozpieszczała ostatnio. Pomimo silnych wiatrów i deszczu zakończyliśmy kolejne etapy robót.
  22-03-2019 r.
  INSTAL wybuduje Stację Obsługi Samochodu Specjalistycznego w Markach
  W dniu dzisiejszym, pomiędzy Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o. a INSTAL WARSZAWA S.A., została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zadanie 3 - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach”.
  20-03-2019 r.
  OŚ Jaworzno – postęp prac
  W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” prowadzone są prace związane z sieciami zewnętrznymi, trwa remont budynku krat.
 • 05-03-2019 r.
  OS Tczew – prace w toku
  Na oczyszczalni ścieków w Tczewie ukończony został remont komory ścieków oraz montaż technologiczny pierwszego ciągu na Przepompowni Czatkowy. Wymieniona została krata rzadka, zestaw dwóch pomp ściekowych wraz instalacjami technologicznymi , armaturą oraz instalacjami AKPiA. Przygotowujemy się do rozruchu. Trwają prace remontowe budynków Pompowni.
  20-02-2019 r.
  Pompownia Moczydło – rozruchy
  Modernizacja pompowni Moczydło powoli zbliża się do końca. Zakończono prace remontowo-budowlane.
  13-02-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - pora na dach
  Mimo pory zimowej, wyścig z czasem na budowie silosu cukru w Chełmży trwa.
 • 07-02-2019 r.
  ZUO Kwidzyn – podpisanie umowy
  W dniu 07.02.2019 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej koło Kwidzynia oraz Instal Warszawa S.A. podpisali umowę na realizację kontraktu pn. Budowa nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej w ramach Projektu „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  30-01-2019 r.
  ZUOS Tczew – konstrukcja hali
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie kończą się prace związane z główną konstrukcją hali kompostowania odpadów.
  22-01-2019 r.
  OŚ Dęblin – montaż suszarni
  Na budowie oczyszczalni ścieków w Dęblinie sukcesywnie realizujemy założenia na rok 2019.
 • 10-01-2019 r.
  OŚ Pińczów - rozruch reaktora
  Zakończono prace montażowe i wyposażenia technologicznego na reaktorze wielofunkcyjnym. Obecnie trwa rozruch reaktora po modernizacji.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies