Aktualności

 • 28-12-2020 r.
  OŚ Żyrardów – będziemy modernizować!
  W dniu 28.12.2020 podpisano w Żyrardowie umowę pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. a INSTAL WARSZAWA S.A. dot realizacji projektu: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych: modernizacji (przebudowy) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie oraz przebudowy przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie.
  11-12-2020 r.
  OŚ Jaworzno – odbiory zakończone
  We wrześniu zakończyły się odbiory prac w ramach kontraktu Modernizacja oczyszczalni Ścieków Jaworzno Dąb etap II. Ze względu na obmiarowy charakter kontraktu prac związane z jego rozliczeniem trwały do początków grudnia.
  30-11-2020 r.
  OŚ w Dęblinie – prace zakończone
  Z końcem października zakończyły się prace związane z Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie.
 • 23-11-2020 r.
  OŚ Mińsk Maz.– pomimo trudności, intensywna jesień na budowie
  Aktualnie w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim” prowadzone są roboty na kilku frontach.
  12-11-2020 r.
  Radary meteorologiczne dla IMGiW – podpisanie umowy
  W dniu 6.11.2020 podpisano, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne - korespondencyjnie umowę pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Badawczy a Konsorcjum INSTAL WARSZAWA S.A. i LEONARDO Germany GmbH.
  30-10-2020 r.
  OŚ Łomża – montaż urządzeń technologicznych trwa
  Aktualnie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży prowadzone są roboty na kilku frontach – trwa próba szczelności nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego, jednocześnie wykonywane są roboty zbrojarskie i ciesielskie na projektowanym reaktorze biologicznym (próba szczelności szacowana na przełom 1 i 2 kwartału 2021 roku) oraz na wydzielonej komorze fermentacji (próbę szczelności przewidziano na koniec 2 kwartału 2021 roku).
 • 03-10-2020 r.
  OŚ Nowa Wieś Ełcka – uroczyste otwarcie
  W dniu 03.10.2020 odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanego obiektu oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.
  21-09-2020 r.
  OŚ Mińsk Maz.– wmurowanie kamienia węgielnego.
  W dniu 21.09.2020r., na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję realizowaną w ramach zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim". Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a łączna jego wartość wynosi niemal 63 mln zł.
  11-09-2020 r.
  OŚ Mogilno – uruchomienie nowego układu technologicznego
  Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie (woj. kujawsko- pomorskie) prowadzone są prace związane z przebudową i rozbudową kolejnych obiektów.
 • 20-08-2020 r.
  OŚ w Mińsku Maz.– budowa start!
  INSTAL WARSZAWA S.A Generalny Wykonawca zadania: „KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MINSKU MAZOWIECKIM” uzyskał decyzję Pozwolenie na budowę dnia 21.07.2020.
  27-07-2020 r.
  OŚ Białobrzegi – intensywne prace w toku
  Ostatnie miesiące intensywnych prac na Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej można już obejrzeć w terenie w postaci zakończonej konstrukcji stalowej wraz z suwnicą budynku odwadniania i suszenia osadów z wiatą oraz robót żelbetowych nowoprojektowanych obiektów tj.:
  07-07-2020 r.
  OŚ Elbląg – modernizacja rozpoczęta
  Instal Warszawa w ramach projektu pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu rozpoczęto roboty budowlane ciągu biologicznego. Wyłączony został jeden z trzech reaktorów biologicznych, który zostanie naprawiony poprzez oczyszczenie i uszczelnienie jego konstrukcji oraz nałożenie nowych powłok na bazie żywic epoksydowych. Dostarczone zostaną nowe urządzenia napowietrzające, mieszadła i wykonane rurociągi.
 • 25-06-2020 r.
  OŚ Pińczów – uroczyste otwarcie
  Pomimo zakończenia prac związanych z Rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Pińczowie już w styczniu tego roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczyste przekazanie do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni odbyło się w dniu 25.06.2020.
  24-06-2020 r.
  Pompownia Powiśle II – montaż rurociągów tłocznych
  W ramach zadania „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Instal Warszawa dla MPWiK Warszawa rozpoczęto prace w zakresie sieci zewnętrznych oraz robót ziemnych.
  09-06-2020 r.
  INSTALAIRECO skuteczna dezodoryzacja w warunkach przemysłowych
  Poza rozwiązaniami dla zakładów komunalnych – oczyszczalni ścieków, zakładów zagospodarowania odpadów system dezodoryzacji powietrza INSTALAIRECO sprawdza się w warunkach przemysłowych.
 • 21-05-2020 r.
  OŚ Mogilnie – nowy ciąg
  Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie (woj. kujawsko - pomorskie) prowadzone są prace związane z przebudową i rozbudową obiektu.
  11-05-2020 r.
  OŚ Łomża – prace zbrojarskie
  Obecnie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży prowadzone są roboty zbrojarskie i ciesielskie związane z wykonaniem płyty dennej zbiornika retencyjnego.
  17-04-2020 r.
  OŚ Grodzisk Maz – I etap na ukończeniu
  Na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na ukończeniu są roboty związane z realizacją nowego reaktora biologicznego RBF.
 • 07-04-2020 r.
  OŚ Elbląg – podpisanie umowy
  W dniu 07.04.2020 Instal Warszawa S.A. podpisał korespondencyjnie z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu umowę na realizację zadania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU.
  31-03-2020 r.
  OŚ Białobrzegi – prace fundamentowe
  Na budowie związanej z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej trwają prace fundamentowe pod nowe obiekty.
  11-03-2020 r.
  OŚ w Dęblinie – końcowe prace
  Trwają końcowe prace związane z Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie. Trwa rozruch technologiczny I ciągu oczyszczalni.
 • 28-02-2020 r.
  Specjalistyczna Stacja w Markach zaprojektowana
  W ramach kontraktu „Zadanie 3 - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” w 2019 roku trwały prace koncepcyjne i projektowe dot. budowy obiektów dla potrzeb stacji obsługi samochodu specjalistycznego.
  12-02-2020 r.
  OŚ Pińczów – koniec prac
  W dniu 31.01.2020 oficjalnie zakończono prace związane z Rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Pińczowie poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego.
  31-01-2020 r.
  OŚ Łomża – podpisanie umowy
  W dniu 31.01.2020 Instal Warszawa S.A. w konsorcjum z Eko-Partnerzy Sp. z o.o. podpisali z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży umowę na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży.
 • 22-01-2020 r.
  OŚ Grodzisk Maz – nowy reaktor
  Na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym prowadzone są prace związane z realizacją nowego reaktora biologicznego.
  13-01-2020 r.
  OŚ Mogilno – działania na wielu frontach
  Od połowy 2019 roku Instal Warszawa realizuje kontrakt pt.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie.
  07-01-2020 r.
  Powiśle II – projektowanie zakończone
  W ramach realizacji inwestycji pt. „Zadanie II. 5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przez cały rok 2019 prowadzone były prace projektowe obejmujące wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę oraz projekt wykonawczy.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies