Aktualności

 • 12-10-2021 r.
  Z każdym dniem coraz lepiej
  Na oczyszczalni ścieków w Łomży z każdym dniem coraz lepiej i bliżej do uzyskania efektu końcowego modernizacji.
  30-09-2021 r.
  OS Mogilno – dzieje się!
  Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie dzieje się!
  21-09-2021 r.
  Spalarnia RDF w Krośnie – domknięcie obiegu
  W dniu 21.09.2021 Krośnieński Holding Komunalny podpisał umowę z konsorcjum firm Instal Warszawa (lider) i Dalkia Wastenergy (partner), które wybuduje w Krośnie Blok Energetyczny opalany paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
 • 16-09-2021 r.
  Poprawiamy jakość powietrza w Warszawie
  W ramach Projektu „Optymalizacja pracy warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej poprzez włączenie do systemu układów mikrokogeneracji” Instal Warszawa jako generalny wykonawca zaprojektował dwa zespoły małej kogeneracji o mocy elektrycznej 0,999 MW w Warszawie zespół nr 1 przy ul. Nocznickiego – dzielnica Bielany oraz zespól nr 2 przy ul. Jutrzenki – dzielnica Wochy.
  08-09-2021 r.
  OŚ Elbląg - montaże technologiczne
  Trwa przebudowa i rozbudowa kolejnych obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Elblągu. W chwili obecnej zmodernizowane zostały dwie pompownie: pompownia osadu nadmiernego, , pompownia osadu wstępnego zagęszczonego , trwają prace na pompowni odcieków oraz pompowni osadu przefermentowanego.
  31-08-2021 r.
  Pompownia Powiśle II – kluczowe elementy na ukończeniu
  W ramach zadania „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Instal Warszawa dla MPWiK Warszawa kontynuowane są prace związane z generalną modernizacją obiektu.
 • 27-08-2021 r.
  Pompownia OCHOTA – podpisanie umowy
  Z końcem sierpnia 2021 Instal Warszawa S.A. podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na realizację zadania: Modernizacja przepompowni ścieków „Ochota" zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej 125 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
  05-08-2021 r.
  OŚ Mińsk Maz.– nie zwalniamy tempa!
  Instal Warszawa w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim” prowadzi prace związane z rozruchem pierwszej komory WKF. Trwa przebudowa i rozbudowa kolejnych obiektów technologicznych.
  28-07-2021 r.
  Marki – mury idą w górę
  W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” prowadzone są prace na wszystkich frontach.
 • 12-07-2021 r.
  OŚ Łomża - działania na wielu frontach
  W ramach zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży w ostatnim okresie zabetonowano górny stożek stropowy WKF-u. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie radialnego pomostu obsługowego, a następnie przygotowanie zbiornika do próby szczelności. Według założeń już we wrześniu nowa komora ma rozpocząć produkcję biogazu.
  28-06-2021 r.
  OŚ Elbląg - praca wre
  Instal Warszawa w ramach projektu pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu prowadzi prace związane z rozruchem, przebudową i rozbudową kolejnych obiektów.
  11-06-2021 r.
  Pompownia Powiśle II – kluczowe elementy na ukończeniu
  W ramach zadania „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Instal Warszawa dla MPWiK Warszawa kontynuowane są prace związane z generalną modernizacją obiektu.
 • 17-05-2021 r.
  OŚ Grodzisk Maz – początek nowego rozdziału
  W dniu 17.05.2021 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na realizację zadania: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Instal Warszawa jako Generalny Wykonawca będzie miał 19 miesięcy na wykonanie 3 zadań wchodzących w skład kontraktu.
  07-05-2021 r.
  Marki – prace fundamentowe
  W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” po dokonaniu makroniwelacji aktualnie prowadzone są prace w obrębie ław fundamentowych budynku technicznego. Równolegle powstają wykopy pod kolejne obiekty tj.
  26-04-2021 r.
  OŚ Grodzisk Maz – odbiór inwestycji
  W połowie kwietnia 2021, na 4 miesiące przed umownym terminem zakończenia realizacji, Inwestor - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim dokonał końcowego odbioru prac w ramach kontraktu „Budowa reaktora biologicznego, przebudowa istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacja pracy stacji dmuchaw - wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków”.
 • 09-04-2021 r.
  OŚ Mińsk Maz.– WKF już jest!
  Na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim zakończono główne prace konstrukcyjne związane z budową wydzielonej komory fermentacyjnej. Zamontowano też mieszadło. W ciągu najbliższych dni planowane są próby szczelności oraz rozruch.
  01-04-2021 r.
  EC Pruszków – podpisanie umowy
  Z początkiem kwietnia 2021 konsorcjum Instal Warszawa S.A. oraz Energy Solutions Sp. z o.o. podpisało korespondencyjnie z PGNIG Termika S.A. umowę na realizację zadania: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ W EC PRUSZKÓW.
  30-03-2021 r.
  Pompownia Powiśle II – gorący okres
  W ramach zadania „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Instal Warszawa dla MPWiK Warszawa prowadzone są prace związane z generalnym remontem istniejącej Pompowni.
 • 17-03-2021 r.
  OŚ Mogilno – intensywny I kwartał
  Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie przed Nowym Rokiem wykonano modernizację przepompowni głównej wraz z wymianą kraty taśmowo-panelowej – ostatniego brakującego elementu mechanicznego oczyszczania ścieków.
  18-02-2021 r.
  OŚ Łomża – prace w czasie zimy
  Po mimo niesprzyjających warunków zimowych, które miały miejsce w ostatnim okresie, w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży realizowane są roboty zarówno budowlane – wewnętrzne jak i sanitarne czy technologiczne.
  05-01-2021 r.
  OŚ Elbląg – wizyta na budowie
  Dzięki lekkiej zimie bez przestojów trwają prace na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Roboty prowadzone są na kilkunastu frontach m.in. opróżniono ze ścieków jeden z reaktorów biologicznych i wykonywane są naprawy ścian i dna, wymiana urządzeń oraz barierek, budowane są nowe obiekty takiej jak budynek odwadniania a także zagęszczacz osadu. Nabierają tempa roboty ziemne oraz sieciowe.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies