Aktualności

OŚ Pińczów – Nowy reaktor już pracuje
W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie zakończono modernizację pierwszego reaktora wielofunkcyjnego. Od stycznia br. po przeprowadzonych testach i rozruchach mechanicznych i technologicznych na reaktor został skierowany cały strumień ścieków dopływających do oczyszczalni. Wszystkie wymagane wielkości wskaźników ścieków oczyszczonych zostały osiągnięte. Do eksploatacji został również oddany budynek krat wraz z piaskownikiem.
Czytaj więcej
OŚ Jaworzno – postęp prac
W ramach modernizacji oczyszczalni Ścieków Jaworzno Dąb etap II trwają prace budowlano remontowe i technologiczne. Zakończono wymianę kanalizacji zewnętrznej i wodociągu.
Czytaj więcej
Rozpoczynamy modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym (Grodzisk Maz.)
W dniu 14.06.2019 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na realizację zadania: Budowa reaktora biologicznego , przebudowa istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacja pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
Czytaj więcej
Pompownia Moczydło – zakończenie prac montażowych
Na pompowni ścieków Moczydło w Warszawie zakończono wszystkie prace związane z montażem instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz prace związane z wykończeniem budynku.
Czytaj więcej
ZUOS Tczew – hala stabilizatu skończona
W dniu dzisiejszym podpisany został protokół odbioru końcowego dla budowy hali stabilizatu wraz z urządzeniami do dezodoryzacji złowonnego powietrza. Rozruch urządzeń odbył się pozytywnie oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Czytaj więcej
Silos cukru w Chełmży - zakończono montaż estakady
Jednym z najważniejszych zakończonych etapów robót jest montaż estakady na wysokości 54,00 m. Do tego celu wykorzystany został dźwig o udźwigu 750 T. Prace związane z posadowieniem tych elementów trwały 3 dni.
Czytaj więcej
OŚ w Dęblinie – info z frontu robót
W ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie realizowane są prace technologiczne, drogowe, wykończeniowe, konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne i AKPiA.
Czytaj więcej
OŚ Józefów – trwają rozruchy
Zgodnie z wymaganiami kontraktowymi budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie zakończyła się w zeszłym roku. Uzyskano również pozwolenia na użytkowanie.
Czytaj więcej
ZUO Kwidzyn – trwa budowa sortowni
W Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej koło Kwidzynia trwa Budowa nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce.
Czytaj więcej
OŚ Chynów - reaktor na ukończeniu
Realizacja inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” pomimo okresu zimowego sukcesywnie idzie do przodu.
Czytaj więcej