Aktualności

Pompownia OCHOTA – podpisanie umowy
Z końcem sierpnia 2021 Instal Warszawa S.A. podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na realizację zadania: Modernizacja przepompowni ścieków „Ochota" zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej 125 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
Czytaj więcej
OŚ Mińsk Maz.– nie zwalniamy tempa!
Instal Warszawa w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim” prowadzi prace związane z rozruchem pierwszej komory WKF. Trwa przebudowa i rozbudowa kolejnych obiektów technologicznych.
Czytaj więcej
Marki – mury idą w górę
W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” prowadzone są prace na wszystkich frontach.
Czytaj więcej
OŚ Łomża - działania na wielu frontach
W ramach zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży w ostatnim okresie zabetonowano górny stożek stropowy WKF-u. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie radialnego pomostu obsługowego, a następnie przygotowanie zbiornika do próby szczelności. Według założeń już we wrześniu nowa komora ma rozpocząć produkcję biogazu.
Czytaj więcej
OŚ Elbląg - praca wre
Instal Warszawa w ramach projektu pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu prowadzi prace związane z rozruchem, przebudową i rozbudową kolejnych obiektów.
Czytaj więcej
Pompownia Powiśle II – kluczowe elementy na ukończeniu
W ramach zadania „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Instal Warszawa dla MPWiK Warszawa kontynuowane są prace związane z generalną modernizacją obiektu.
Czytaj więcej
OŚ Grodzisk Maz – początek nowego rozdziału
W dniu 17.05.2021 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na realizację zadania: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Instal Warszawa jako Generalny Wykonawca będzie miał 19 miesięcy na wykonanie 3 zadań wchodzących w skład kontraktu.
Czytaj więcej
Marki – prace fundamentowe
W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” po dokonaniu makroniwelacji aktualnie prowadzone są prace w obrębie ław fundamentowych budynku technicznego. Równolegle powstają wykopy pod kolejne obiekty tj.
Czytaj więcej
OŚ Grodzisk Maz – odbiór inwestycji
W połowie kwietnia 2021, na 4 miesiące przed umownym terminem zakończenia realizacji, Inwestor - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim dokonał końcowego odbioru prac w ramach kontraktu „Budowa reaktora biologicznego, przebudowa istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacja pracy stacji dmuchaw - wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków”.
Czytaj więcej
OŚ Mińsk Maz.– WKF już jest!
Na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim zakończono główne prace konstrukcyjne związane z budową wydzielonej komory fermentacyjnej. Zamontowano też mieszadło. W ciągu najbliższych dni planowane są próby szczelności oraz rozruch.
Czytaj więcej