Aktualności

Ciepło, cieplej, gorąco
Prace na oczyszczalni ścieków w Elblągu wkraczają w decydującą fazę . Prace prowadzone są na wszystkich obiektach.
Czytaj więcej
OŚ Żyrardów – idziemy pełną parą!
Na terenie oczyszczalni ścieków Żyrardowie dużo się dzieje. Zakończyliśmy roboty żelbetowe na pierwszych dwóch  komorach fermentacyjnych. Po wyburzeniu istniejących betonowych kopuł wykonano wzmocnienie w postaci nowych wieców oraz dokonano naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonów. Trawa przygotowanie do montażu nowych dachów stalowych.
Czytaj więcej
Gotowi na odbiór
Trwają ostatnie prace związane z „Przebudową przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – porządkowanie obiektu, zagospodarowanie zieleni, czyszczenie rurociągów. Wszystkie instalacje są sprawdzane pod kątem poprawności działania i bezpieczeństwa pracy.
Czytaj więcej
Wiosna coraz bliżej, roboty przyśpieszają
W ramach zadania: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym realizowane są prace na trzech zadaniach kontraktowych.
Czytaj więcej
Zmieniamy krajobraz!
Na oczyszczalni ścieków w Łomży z każdym dniem stare wysłużone obiekty zmieniają się.
Czytaj więcej
OS Mogilno – inwestycja zakończona
Inwestycja „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” dobiegła końca.
Czytaj więcej
Pompownia OCHOTA – info z frontu robót
Trwa realizacja zadania: Modernizacja przepompowni ścieków „Ochota" zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej 125 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
Czytaj więcej
Radary meteorologiczne – pierwsze roboty budowlane
Trwa realizacja kontraktu pn. Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły finansowanej przez Bank Światowy. Zakończono prace projektowe dla stacji meteorologicznej w Legionowie.
Czytaj więcej
OŚ Mińsk Maz.– z lotu ptaka!
Mimo zimowych miesięcy praca na budowie oczyszczalni w Mińsku idzie pełną parą. Jesteśmy na ostatniej prostej przed uruchomieniem modernizowanego WKF oraz pompowni głównej. Zamontowano rurociągi, armaturę oraz urządzenia niezbędne do przepompowania osadów z istniejącego fermentera oraz zagęszczacza. Na koniec stycznia zaplanowano przepięcie rurociągów , a także próbę szczelności WKF. Trwają również prace wykończeniowe w ob. 23 (biuro i laboratorium). Nowo wybudowana część zostanie przekazana pracownikom laboratorium w najbliższych dniach. Ponad to realizujemy prace na reaktorze biologicznym, w komorze pomiarowej na ścieki oczyszczone oraz kończymy prace związane z montażem technologicznym w zbiorniku retencyjno-uśredniającym. Włączenie obiektu do ciągu technologicznego planowane jest w najbliższym miesiącu.
Czytaj więcej
Na budowie też może być pięknie
Instal Warszawa w ramach projektu pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu prowadzi prace związane z rozruchem, przebudową i rozbudową kolejnych obiektów.
Czytaj więcej