Aktualności

EC Pruszków – podpisanie umowy
Z początkiem kwietnia 2021 konsorcjum Instal Warszawa S.A. oraz Energy Solutions Sp. z o.o. podpisało korespondencyjnie z PGNIG Termika S.A. umowę na realizację zadania: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ W EC PRUSZKÓW.
Czytaj więcej
Pompownia Powiśle II – gorący okres
W ramach zadania „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Instal Warszawa dla MPWiK Warszawa prowadzone są prace związane z generalnym remontem istniejącej Pompowni.
Czytaj więcej
OŚ Mogilno – intensywny I kwartał
Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie przed Nowym Rokiem wykonano modernizację przepompowni głównej wraz z wymianą kraty taśmowo-panelowej – ostatniego brakującego elementu mechanicznego oczyszczania ścieków.
Czytaj więcej
OŚ Łomża – prace w czasie zimy
Po mimo niesprzyjających warunków zimowych, które miały miejsce w ostatnim okresie, w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży realizowane są roboty zarówno budowlane – wewnętrzne jak i sanitarne czy technologiczne.
Czytaj więcej
OŚ Elbląg – wizyta na budowie
Dzięki lekkiej zimie bez przestojów trwają prace na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Roboty prowadzone są na kilkunastu frontach m.in. opróżniono ze ścieków jeden z reaktorów biologicznych i wykonywane są naprawy ścian i dna, wymiana urządzeń oraz barierek, budowane są nowe obiekty takiej jak budynek odwadniania a także zagęszczacz osadu. Nabierają tempa roboty ziemne oraz sieciowe.
Czytaj więcej
OŚ Żyrardów – będziemy modernizować!
W dniu 28.12.2020 podpisano w Żyrardowie umowę pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. a INSTAL WARSZAWA S.A. dot realizacji projektu: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych: modernizacji (przebudowy) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie oraz przebudowy przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie.
Czytaj więcej
OŚ Jaworzno – odbiory zakończone
We wrześniu zakończyły się odbiory prac w ramach kontraktu Modernizacja oczyszczalni Ścieków Jaworzno Dąb etap II. Ze względu na obmiarowy charakter kontraktu prac związane z jego rozliczeniem trwały do początków grudnia.
Czytaj więcej
OŚ w Dęblinie – prace zakończone
Z końcem października zakończyły się prace związane z Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie.
Czytaj więcej
OŚ Mińsk Maz.– pomimo trudności, intensywna jesień na budowie
Aktualnie w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim” prowadzone są roboty na kilku frontach.
Czytaj więcej
Radary meteorologiczne dla IMGiW – podpisanie umowy
W dniu 6.11.2020 podpisano, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne - korespondencyjnie umowę pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Badawczy a Konsorcjum INSTAL WARSZAWA S.A. i LEONARDO Germany GmbH.
Czytaj więcej