Aktualności

OŚ Mogilnie – nowy ciąg
Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie (woj. kujawsko - pomorskie) prowadzone są prace związane z przebudową i rozbudową obiektu.
Czytaj więcej
OŚ Łomża – prace zbrojarskie
Obecnie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży prowadzone są roboty zbrojarskie i ciesielskie związane z wykonaniem płyty dennej zbiornika retencyjnego.
Czytaj więcej
OŚ Grodzisk Maz – I etap na ukończeniu
Na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na ukończeniu są roboty związane z realizacją nowego reaktora biologicznego RBF.
Czytaj więcej
OŚ Elbląg – podpisanie umowy
W dniu 07.04.2020 Instal Warszawa S.A. podpisał korespondencyjnie z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu umowę na realizację zadania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU.
Czytaj więcej
OŚ Białobrzegi – prace fundamentowe
Na budowie związanej z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej trwają prace fundamentowe pod nowe obiekty.
Czytaj więcej
OŚ w Dęblinie – końcowe prace
Trwają końcowe prace związane z Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie. Trwa rozruch technologiczny I ciągu oczyszczalni.
Czytaj więcej
Specjalistyczna Stacja w Markach zaprojektowana
W ramach kontraktu „Zadanie 3 - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” w 2019 roku trwały prace koncepcyjne i projektowe dot. budowy obiektów dla potrzeb stacji obsługi samochodu specjalistycznego.
Czytaj więcej
OŚ Pińczów – koniec prac
W dniu 31.01.2020 oficjalnie zakończono prace związane z Rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Pińczowie poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego.
Czytaj więcej
OŚ Łomża – podpisanie umowy
W dniu 31.01.2020 Instal Warszawa S.A. w konsorcjum z Eko-Partnerzy Sp. z o.o. podpisali z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży umowę na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży.
Czytaj więcej
OŚ Grodzisk Maz – nowy reaktor
Na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym prowadzone są prace związane z realizacją nowego reaktora biologicznego.
Czytaj więcej