Aktualności

OŚ Mogilno – działania na wielu frontach
Od połowy 2019 roku Instal Warszawa realizuje kontrakt pt.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie.
Czytaj więcej
Powiśle II – projektowanie zakończone
W ramach realizacji inwestycji pt. „Zadanie II. 5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przez cały rok 2019 prowadzone były prace projektowe obejmujące wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę oraz projekt wykonawczy.
Czytaj więcej
OŚ w Dęblinie – etap końcowy
Prace związane z inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie wkroczyły w ostatni etap.
Czytaj więcej
OŚ Sułkowice – przecięcie wstęgi
Zakończono prace związane z modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach.
Czytaj więcej
OŚ w Nowej Wsi Ełckiej – modernizujemy!
Trwają intensywne pracy przy realizacji kontraktu „Przebudowa technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej” w zakresie przebudowy Części Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków.
Czytaj więcej
OŚ Białobrzegi – podpisanie umowy
W dniu 29.11.2019 Gmina Białobrzegi oraz Instal Warszawa S.A. podpisali umowę na realizację kontraktu pn. Budowa (modernizacja) i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa.
Czytaj więcej
OŚ Pińczów – efekty osiągnięte
W ramach inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie zakończono prace związane z montażem urządzeń, rurociągów technologicznych oraz sieci międzyobiektowych.
Czytaj więcej
OŚ Jaworzno – modernizacja trwa
W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” aktualnie prowadzone są prace rozruchowe wirówek dekantacyjnych w Stacji Odwadniania i Higienizacji Osadu.
Czytaj więcej
Pompownia Moczydło - już działa!
Zakończyły się prace modernizacyjne pompowni Moczydło w Warszawie.
Czytaj więcej
OŚ Kościan – uroczyste otwarcie
W dniu 25.10.2019 odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla miasta Kościana.
Czytaj więcej