Aktualności

OŚ Chynów - reaktor na ukończeniu
Realizacja inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” pomimo okresu zimowego sukcesywnie idzie do przodu.
Czytaj więcej
OS Tczew – kamień węgielny
W dniu dzisiejszym na oczyszczalni ścieków w Tczewie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kompostowni osadów ściekowych.
Czytaj więcej
Silos cukru w Chełmży - na przekór wiatrom.
Pogoda nas nie rozpieszczała ostatnio. Pomimo silnych wiatrów i deszczu zakończyliśmy kolejne etapy robót.
Czytaj więcej
INSTAL wybuduje Stację Obsługi Samochodu Specjalistycznego w Markach
W dniu dzisiejszym, pomiędzy Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o. a INSTAL WARSZAWA S.A., została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zadanie 3 - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach”.
Czytaj więcej
OŚ Jaworzno – postęp prac
W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” prowadzone są prace związane z sieciami zewnętrznymi, trwa remont budynku krat.
Czytaj więcej
OS Tczew – prace w toku
Na oczyszczalni ścieków w Tczewie ukończony został remont komory ścieków oraz montaż technologiczny pierwszego ciągu na Przepompowni Czatkowy. Wymieniona została krata rzadka, zestaw dwóch pomp ściekowych wraz instalacjami technologicznymi , armaturą oraz instalacjami AKPiA. Przygotowujemy się do rozruchu. Trwają prace remontowe budynków Pompowni.
Czytaj więcej
Pompownia Moczydło – rozruchy
Modernizacja pompowni Moczydło powoli zbliża się do końca. Zakończono prace remontowo-budowlane.
Czytaj więcej
Silos cukru w Chełmży - pora na dach
Mimo pory zimowej, wyścig z czasem na budowie silosu cukru w Chełmży trwa.
Czytaj więcej
ZUO Kwidzyn – podpisanie umowy
W dniu 07.02.2019 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej koło Kwidzynia oraz Instal Warszawa S.A. podpisali umowę na realizację kontraktu pn. Budowa nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej w ramach Projektu „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej
ZUOS Tczew – konstrukcja hali
W Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie kończą się prace związane z główną konstrukcją hali kompostowania odpadów.
Czytaj więcej