Pompownia Powiśle II – kluczowe elementy na ukończeniu
31.08.2021 r.

W ramach zadania „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Instal Warszawa dla MPWiK Warszawa kontynuowane są prace związane z generalną modernizacją obiektu.

Na ukończeniu są roboty budowlane oraz remontowe. Montaż instalacji wewnętrznych i technologii został zakończony.  

Wykonano remonty komór zasuw oraz instalacje rurociągów tłocznych w terenie.

Zaawansowane roboty elektryczne i prace automatyki umożliwiły uruchomienie układów pompowych przepompowni i wejście w okres intensywnego rozruchu technologicznego.