OŚ Elbląg - montaże technologiczne
08.09.2021 r.

Trwa przebudowa i rozbudowa kolejnych obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Elblągu. W chwili obecnej zmodernizowane zostały dwie pompownie: pompownia osadu nadmiernego, , pompownia osadu wstępnego zagęszczonego , trwają prace na pompowni odcieków oraz pompowni osadu przefermentowanego.

Trwa przebudowa i rozbudowa kolejnych obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Elblągu. W chwili obecnej zmodernizowane zostały dwie pompownie: pompownia osadu nadmiernego, , pompownia osadu wstępnego zagęszczonego , trwają prace na pompowni odcieków oraz pompowni osadu przefermentowanego.

Planowane są prace demontażowe i remontowe na wyłączonym z eksploatacji ZKF o pojemności roboczej 4200 m3. Rozpoczynamy remont Zbiornika osadu przefermentowanego o pojemności ok. 20 000 m3.

Prowadzone równolegle prace elektryczne i AKPiA umożliwiają włączanie na bieżąco do eksploatacji kolejnych obiektów.