OS Mogilno – dzieje się!
30.09.2021 r.

Na oczyszczalni ścieków w Mogilnie dzieje się!

Roboty konstrukcyjno-budowlane są na ostatniej prostej, a ich finalizacja planowana jest na koniec października wraz z robotami drogowymi, które prowadzone są na terenie oczyszczalni od początku lipca.

Sukcesem zakończył się rozruch zakupionej w Austrii prasy ślimakowej o wysokiej wydajności. Docelowa ścieżka gospodarki osadowej, która obejmuje mechaniczne zagęszczanie wraz z tlenową stabilizacją osadu, planowana jest na pierwszą połowę października.