WKF pnie się w górę
29.10.2021 r.

W ramach zadania: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym realizowane są prace na trzech zadaniach kontraktowych. Obecnie trwają prace związane z budową obiektów żelbetowych tj. pompowni osadu zagęszczonego i niezagęszczonego, oraz komory fermentacyjnej.

Roboty konstrukcyjno-budowlane związane z budową nowej Wydzielonej Komory Fermentacyjnej weszły w zaawansowaną fazę realizacji.

Przewidziane w ramach kontraktu prace instalacyjne również prowadzone są na kilku frontach. Rozpoczęto budowę sieci technologicznych międzyobiektowych. Trwają prace ziemne związane z nowoprojektowaną komorą zasuw.

Zakończono stan surowy nowego budynku stacji kogeneracji wraz z fundamentami pod urządzenia technologiczne.

Rozpoczęto remonty istniejących obiektów technologicznych . Obecnie trwają prace na zbiorniku osadu nadmiernego.