Marki – bliżej niż dalej
10.11.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach” prowadzone są prace na wszystkich frontach.

Trwają prace związane z wykonaniem elewacji Budynku Technicznego i Budynku Ochrony. Rozpoczynają się prace elewacyjne w Budynku Technologicznym. Równocześnie w Budynku Ochrony i Budynku Technicznym prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe. Zakończono montaż zespołu filtrów świecowych, separatora substancji ropopochodnych oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych. Kontynuowane są roboty drogowe oraz realizowane są sieci zewnętrzne elektryczne i teletechniczne. W najbliższym czasie w obiektach kubaturowych będzie montowana stolarka okienna i drzwiowa.