EC Pruszków – podpisanie umowy
15.11.2021 r.

W dniu 15.11. 2021 konsorcjum Instal Warszawa S.A. oraz Energy Solutions Sp. z o.o. podpisało korespondencyjnie z PGNIG Termika S.A. umowę na realizację zadania: BUDOWA MASZYNOWNI SILNIKÓW GAZOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI I GOSPODARKAMI POMOCNICZYMI ORAZ POWIĄZANIAMI DO INFRASTRUKTURY ZAKŁADU W EC PRUSZKÓW

Kontrakt obejmuje wykonanie maszynowni na terenie EC Pruszków, wyposażonej w 3 silniki silniki gazowe – 3 x4MWe

Umowa realizowana w formule projektuj i buduj, podzielona na 2 etapy.