Na budowie też może być pięknie
07.12.2021 r.

Instal Warszawa w ramach projektu pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu prowadzi prace związane z rozruchem, przebudową i rozbudową kolejnych obiektów.

Elbląg pracuje pełną parą ....w chwili obecnej trwa betonowanie posadzki kompostowni pryzmowej. 

Zakończono prace związane z wykonaniem powłok chemoodpornych na ob nr 21/2 Zbiornik osadu przefermentowanego. Wykonano rurociąg osadu z stali nierdzewnej w kanale na koronie zbiornika OBF.   Na ob nr 17.3 (Zamknięta Komora Fermentacyjna) trwa montaż technologii wraz z orurowaniem na pracującym obiekcie.  Ponadto prowadzone są prace montażowe i budowlane (wykonanie powłok chemoodpornych) na ob nr 10.2 -  Blok biologiczny.