OŚ Łomża – mocno zaawansowana
26.05.2022 r.

W ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie w Łomży” prowadzone są zaawansowane prace Instalacyjne, Konstrukcyjne i Technologiczne. Obecnie trwają zaawansowane prace modernizacyjne drugiego osadnika wstępnego, wykonano nową warstwę dna, trwają prace naprawcze i izolacyjne żywiczne ścian.  Pomiędzy WKF-ami zamontowano pomosty komunikacyjne. Zakończono montaż pochodni i zbiornika biogazu na nowo wykonanych fundamentach oraz rusztu napowietrzającego nowego reaktora biologicznego C .

W najbliższym czasie planowane jest wyłączenie pierwszej sekcji Reaktora biologicznego B komór nitryfikacji i jego modernizacja.