Na budowie gorąco, żeby gorąco było w Pruszkowie
08.06.2022 r.

Na terenie EC Pruszków trwa realizacja zadania Kotłownia gazowa olejowa, w której zainstalowane zostaną dwa olejowe kotły wodne o nominalnej mocy cieplnej 20MWt każdy oraz jeden gazowo – olejowy kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 5MWt.

Roboty budowlane ruszyły na kilku frontach, wykonano palowanie pod komin oraz estakadę wody sieciowej, a także rozpoczęto prace ziemne i fundamentowe związane z wykonaniem nowego budynku kotłowni z częścią socjalną oraz zbiornika oleju o pojemności 800m3.

Podstawowym celem zadania jest dostosowanie Elektrociepłowni Pruszków do wymagań DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

Uruchomienie kotłowni gazowo-olejowej planowane jest w I kwartale 2023 r.