Robi się pięknie i zielono!
25.07.2022 r.

Na budowie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim prace podstawowego zakresu umowy dobiegają końca. Zakończono prace związane z montażem instalacji technologicznych w pompowni ścieków i osadów oraz remont budynku administracyjnego z laboratorium. Przeprowadzono próbę szczelności istniejącego WKF. Zakończono prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej na drogach oczyszczalni. Trwa humusowanie oraz porządkowanie terenu. Trwa montaż blachy na kopule WKF i zbiorniku osadu zmieszanego oraz prace wykończeniowe wewnętrzne istniejących obiektów oczyszczalni. W najbliższym miesiącu planowane jest rozpoczęcie rozruchu WKF oraz uruchomienie nowej mikroturbiny biogazowej.